European Media Partner

Digitala lösningar för en mer tillgänglig vård

Digitalisering och utveckling av välfärdsteknik kommer att vara nyckeln till vårdens tillgänglighet i framtiden, menar Tobias Perdahl.

Enligt Tobias Perdahl, specialistläkare i internmedicin och chefsläkare för Doktor24, är en omfattande omställning av vården är nödvändig om vi ska ha en vård som räcker till för alla med bibehållen, eller till och med bättre, medicinsk kvalitet. Befolkningens vårdbehov kommer att öka, många gånger snabbare än tillgängliga resurser. Det för alltså med sig problem att hitta möjligheter att finansiera vården, men också stor brist på utbildad vårdpersonal, inte minst i glesbygd.

— Eftersom vi lever längre kommer flera att drabbas av kroniska sjukdomar. I dag fångas dessa sjukdomar upp tidigare vilket betyder att fler kommer att leva med kroniska sjukdomar under lång tid och medan man är aktiv och relativt frisk. Det gör det extra viktigt att införa nya metoder och underlätta ett liv, trots kroniska besvär. Många har förutsättningar, och enligt mig också rätten, att leva ett fullgott liv, vara aktiva och känna sig friska trots kroniska besvär. En mer tillgänglig vård, när man behöver den, med hjälp av smarta tekniska lösningar och kompetent vårdpersonal som möter upp, kan här göra stor skillnad, säger Tobias.


Tobias Perdahl, specialistläkare i internmedicin och chefsläkare för Doktor24


För de miljontals människor som lever med kroniska sjukdomar finns i dag fantastiska möjligheter att förenkla och förbättra, både övervakning och hantering av besvär. Vardagen blir enklare, man slipper åka in för onödiga kontroller, hjälpen kan ges precis när man behöver den. Det blir enkelt, hållbart och tryggt. Äldre personer kan erbjudas mer kontroll och information över sin behandling, mer flexibilitet i uppföljning och kontakt. Det underlättar för anhöriga, inte minst de som finns på avstånd, att vara delaktiga i vårdmöten och uppföljningar.

— När det gäller kontroller på hemmaplan är det där den stora revolutionen i vården kommer. Redan i dag finns uppkopplade vågar, blodtrycksmanschetter, spirometrar, saturationsmätare samt hemtester, vilket gör att man kan kontrollera sig hemma i stället för att behöva ta sig någonstans fysiskt. Runt hörnet finns förstås ännu fler tekniska innovationer som kan göra vården både bättre, enklare och mer effektiv. Jag ser mycket positivt på detta och de stora vinnarna är patienterna. 


Digitala möten är i dag ett etablerat sätt att hantera kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, ofta betydligt mer effektivt för alla. Men de är inte ett självändamål och självklart finns det behov av fysiska möten, menar Tobias. Det viktiga är att vården ges på rätt nivå och på rätt sätt för varje patient och för varje situation. Man kan bedöma oerhört mycket digitalt, och nästan alla vårdärenden kan inledas digitalt. Men, vissa ärenden måste sedan vidare till fysisk kontakt, undersökning och provtagning. Det finns alltid risker och svårigheter med teknologi, och det är till exempel viktigt att den inte bara utvecklas för unga, utan att mjukvaran kan användas av alla på ett enkelt sätt. 

— Vissa ser digitalisering som att förskjuta det personliga, jag ser det tvärt om. Digitaliseringen automatiserar och förenklar sådant som tar tid för vårdpersonal, så att vi får mer tid för personliga möten. Även ett digitalt möte kan vara personligt och naturligt. Det vet alla som någon gång har haft ett videomöte med barn och barnbarn. 

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor