European Media Partner
Catharina Elmsätter Svärd, VD på Sveriges Byggindustrier SAMHÄLLE

Digitalisering skapar ett helhetstänk


Byggbranschen har legat lite i bakkant av digitaliseringsvågen, men nu händer det mycket även där. Det digitaliseringen tillför branschen handlar bland annat om en funktion där man kan se helhetslösningen.

Sedan hör säkerhetsförbättringar kanske till de viktigare vinsterna.

– Fördelarna är att man får möjligheter att se och följa hela processen från idé via produktion till förvaltning, i en enda modell, vilket skapar stora effektiviseringsvinster, förklarar Catharina Elmsäter Svärd, VD på Sveriges Byggindustrier.

När det gäller i vilken grad byggbranschen är digitaliserad beror det på vad man läser in i det.
– Att använda smartphones och plattor i verksamheten är redan vanligt, men när det gäller att arbeta utifrån BIM har man kanske inte kommit lika långt.

Catharina konstaterar att i början av processen, på konsultnivå, har man kommit relativt långt, det finns exempelvis robotar som checkar av anbud. Även på förvaltningssidan har man kommit relativt långt genom att tänka smart redan på ritningsstadiet när det gäller energieffektiviseringar och annat. Men på produktionssidan behöver man öka takten.

– Utifrån ett branschperspektiv så ser vi många fördelar med en ökad grad av digitalisering i alla faser av byggprocessen, det blir billigare, snabbare och säkrare för alla parter. Ett illustrativt exempel på kostnadsbesparing är då Lunds tingsrätt skulle byggas. Då beslutade man att använda en digital pekskärm för ritningarna som alla hade tillgång till och gjorde ändringar i. Den kostade 27 000 kronor. I budgeten hade man avsatt 300 000 kronor för hantering av ändringar i manuella ritningar, som ju måste ritas om för varje ny ändring man beslutar om.

Tidsbesparingar kan också göras inom många områden, ett exempel är om man använder drönare som genom skanning mäter upp ett område i 3D så sparas stora delar av den tid det skulle ha tagit att utföra det manuellt.

– Sedan hör säkerhetsförbättringar kanske till de viktigare vinsterna. Exempelvis genom att alla på en byggarbetsplats i sina smartphones kan rapportera in en risk de upptäcker, eller en störning, så undviks många olyckor. Dessutom kan självkörande fordon och robotar användas för att utföra farliga arbetsmoment.

Det är lätt att tro att storleken på företagen avgör hur långt de har kommit, att större företag är mer digitaliserade.

– Men så är det inte, även om de stora byggbolagen blir lite av lokomotiv för förändringen. De små driver på från sitt håll genom att kunna vara mer innovativa och kan genom korta beslutsvägar ta sig snabbare framåt i teknikutvecklingen.

Hon ser också att de mindre företagen kommer ha fördelar när molntjänster blir allt vanligare, något de kommer vara snabba på att anamma och haka på.

– Det kommer även dyka upp många nya aktörer i spåren av digitaliseringen, som man i dag inte kan förutse. De kommer utmana de gamla strukturerna, något vi redan har sett hända inom exempelvis fordonsbranschen, så det gäller för alla att vara på tårna, avslutar Catharina Elmsäter.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor