European Media Partner

Digitalisering skapar ökad lönsamhet
för byggbranschens många mindre företag

Ökad digitalisering skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och förbättrad konkurrensförmåga för många mindre företag i byggbranschen.

“För de som blir kvar i det gamla kommer det att bli allt svårare att överleva.”

När digitaliseringen i byggbranschen får ett allt starkare fotfäste skapar det nya förutsättningar för många mindre företag att konkurrera och växa.

Det menar Lars Albinsson som är expert på att driva innovativa förändringsprocesser och som under många år arbetat med framför allt digitalisering inom en rad olika branscher, exempelvis inom den tillverkande industrin.
– Nu är tiden mogen för digitalisering också inom byggbranschen och det finns många fördelar med detta. Både för företagen i branschen, som kan effektivisera sitt arbete och sina rutiner, och för de som är beställare, säger han.

För mindre företag handlar det, framhåller Lars Albinsson, om att snabbt rätta sig efter den nya tidens krav och att man inte räds att använda digitala processer och hjälpmedel.
– I framtiden ser jag framför mig att byggbranschen måste anpassa sin affärsmodell till fasta priser i stället för att man som nu oftast jobba utifrån en offert som sedan plussas på efter hand som jobbet förändras och nya önskemål tillkommer.

– Men för att klara detta måste man bli bättre på framför allt planeringsstadiet, att se till att allt finns på plats redan från början, men också att genomförandet sker på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt det bara går, och att man kan göra noggranna uppföljningar för att se projektets lönsamhet i sin helhet. Det är i det här sammanhanget som de digitala redskapen, appar och plattformar, kommer in i bilden.


I dag tar de flesta arkitekter, konsulter, hantverkare – elinstallatörer, VVS-firmor, måleriföretag med flera, betalt per timme. Det skapar inget eller väldigt dåliga incitament för förändring. Färre debiterbara timmar innebär ju minskade intäkter.
– Men genom att kunna effektivisera arbetet med hjälp av den digitala tekniken skulle man kunna erbjuda kunden lägre priser för utfört arbete. Om det i dag tar 100 timmar att göra jobbet i dag men att man med effektivisering kan sänka tiden som går åt till 50 timmar har man plötsligt möjlighet att sänka priset till kund med exempelvis 25 procent och samtidigt behålla de andra 25 procenten för egen del.
– Dessutom får man ju mer tid över för andra uppdrag och kan på så sätt ytterligare förstärka företagets lönsamhet samtidigt som man får fler nöjda kunder.

En annan fördel med att med hjälp av digitalisering effektivisera sin verksamhet är att det skapar förutsättningar för att jobba smartare.
– Förr hette det att företag med kontoret på fickan var oseriösa. I framtiden kan det bli precis tvärt om när man med hjälp av olika appar i mobilen kan styras och ha kontroll på allt från inköp och förbrukning till ekonomisk uppföljning.

– De företag som vågar satsa på den nya affärsmodell som digitaliseringen möjliggör kommer att vara vinnare. Det är min fasta övertygelse. För de som blir kvar i det gamla kommer det att bli allt svårare att överleva. Det visar alla erfarenhet från andra branscher och det finns ingen anledning att tro att byggbranschen skulle utgöra ett undantag.

Dessutom har mindre företag ett försprång eftersom beslutsvägarna ofta är rakare och snabbare. De större är mer trögrörliga. avslutar Lars Albinsson.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor