European Media Partner

Digitaliseringen kan överbygga avstånd


Digitaliseringen förändrar ständigt saker omkring oss. Det gäller att hänga med. Knowit vet hur man gör – och satsar nu på Norrland.

Digitaliseringen ger oss möjligheter att leva, kommunicera och arbeta på nya sätt. Avstånden blir kortare. Världen blir större. Digitaliseringen förändrar också sätten vi driver företag och genomför affärer – och kräver åtgärder såväl på företagsnivå som på näringslivsnivå.

Det finns enorm potential i digitaliseringen. Den kräver investeringar och att vi lägger grund för innovationskraft, kunskap och inte minst medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt tar vi oss an många stora utmaningar: uppdaterade affärsmodeller, nya samt utvecklade produkter och tjänster. Målet är att ta tillvara på alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Digitaliseringsresan pågår överallt, varje dag – vare sig vi väljer att vara delaktiga eller inte. Däremot skiljer sig utmaningarna. Medan det på vissa håll handlar om att hitta nästa tjänst som förändrar våra liv, kan utmaningarna i de norra regionerna se helt annorlunda ut. Det kan handla om svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare eller att den nödvändiga infrastrukturen saknas. Mobildata och fiberförbindelse är några andra utmaningar för de norra delarna av landet. För Knowit är stabil internettillgång och hög tillförlitlighet viktigare än restider och tågförbindelser.
– Det är också tack vare vår geografiska spridning vi har fått lära oss att överbrygga avstånd i vårt dagliga arbete, säger Joakim Jormelin, VD på Knowit Experience Norrland. Vi hittar ständigt nya verktyg som möjliggör samarbete, och vi ligger långt fram i tekniken. Just nu befinner jag mig i Asien och min kollega Johanna i Sverige – när man kan få sitt arbete att fungera över det avståndet och med sådana skillnader i tidszoner finns knappast någon ursäkt för att det inte ska fungera i Norrland.

Digitaliseringen handlar också om att se helhetsperspektivet, utanför den vanliga diskussionen om IT och tjänster. Hur ska vi kunna bo och leva i norra Sverige? Hur fungerar transport, industri, skolor och vägar? Allt hänger ihop.

Knowit har historiskt haft ett starkt fotfäste i Norrland. Nu vill företaget växa och bli större, men också visa upp den mer heltäckande bilden av sin verksamhet. Knowit Experience Norrland är en digital fullservicebyrå som med sina tre affärsområden inom koncernen kan erbjuda helhetslösningar som blir både mer innovativa och mer kostnadseffektiva för kunderna.
– Teknik kan överbygga avstånd, berättar Johanna Tunberg, konsultchef och vice VD på Knowit Experience Norrland. Men vår lokala förankring och närhet till kunderna är en av våra största fördelar. Tillsammans med vårt nätverk och våra samarbetspartners inom Knowit kan vi skapa de partnerskap med våra kunder som vi tror är framtidens arbetssätt i digitaliseringens tid.

Knowit Experience Norrland ser stora möjligheter till snabb tillväxt i norra Sverige där de i dag har ett 20-tal specialister anställda inom strategi, design och webbutveckling. Under 2018 vill företaget förstärka verksamheten ytterligare inom Office365, UX/Design och strategi.
– Vi vill växa, men det viktigaste är inte att växa snabbt. Vårt mål är att växa med rätt medarbetare och med engagerade kunder som vill jobba i ett partnerskap med oss. Vårt tajta och sammansvetsade team har dessutom extremt roligt tillsammans – det ger resultat i våra uppdrag, avslutar Johanna Tunberg. 

Dela artikeln

Journalist

Caroline Wijkström

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor