European Media Partner

Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för hela byggbranschen


Byggindustrin har länge varit känd som en konservativ bransch, inte minst när det handlar om digitalisering. Men nu börjar det hända saker som både hjälper företagen till effektivare processer och att skapa bättre lönsamhet i projekten.

“Frågan är vad det kostar att inte ha en sådan resurs.”

I en rapport som kom från Tillväxtverket för några år sedan pekas de branscher ut som är bäst och sämst på att utnyttja digitaliseringen.

Över 10 000 företag tillfrågades och byggbranschen var den sektor där digitaliseringen haft minst genomslagskraft. De större bolagen låg, i kraft av sin storlek och sina ekonomiska muskler, längre fram medan de små och medelstora företagen hamnat på efterkälken.
– Det vi sett som en viktig komponent för att lyckas bra med sin digitalisering är att investera i dedikerade resurser som enbart fokuserar på att kartlägga och definiera behov samt strategi både utifrån verksamheten men framför allt från ett produktionsperspektiv. Det underlättar implementationen bland de ute i projekten som blir mer effektiva och ökar projektets lönsamhet. Frågan är vad det kostar att inte ha en sådan resurs, säger Christian Gren, VD för Bluebeams nordiska organisation.

Fakta kvarstår dock att färre än fyra av tio företag inom bygg och fastighet har en digitaliseringsstrategi. Detta trots att mer än sju av tio anser att digitalisering är viktigt för det egna företaget.

Som bolag var Bluebeam tidiga med att utveckla effektiva lösningar för byggindustrin.
– Vår produkt Revu är skapad för att anpassas till respektive moment och arbetsuppgift så som granskning, APD, mäta/mängda, TA, egenkontroller med mera. Det viktiga är att varje användare har en relevant anpassning av programmet för att kunna arbeta effektivt. Vi kan även få beställare, konsulter, entreprenörer och projektmedlemmar att arbeta tillsammans via vår molntjänst Studio i realtid och med full spårbarhet.

Christian Gren fortsätter:
– Ett väldigt lyckat bevis på detta är när vi sedan 2017 samarbetat med de största entreprenörerna kring en gemensam standard för granskningsprocessen via organisationerna BEAst och SBUF. Entreprenörerna kom tillsammans överens om detaljerna i processen och Bluebeam stöttade från ett IT-generellt perspektiv samt hur processen kan appliceras i Revu och samarbetsplattformen Studio. Det är häpnadsväckande hur snabbt det spridit sig i branschen och vilka besparingar i tid och pengar det gett.

Denna typ av partnerskap branscher emellan är en viktig utveckling för att snabba upp digitaliseringen och implementeringen för att få rätt lösning på plats. Exempelvis har Skanska sedan några år tillbaka framgångsrikt drivit digitalisering tillsammans med olika leverantörer och partners för att nå sitt mål.
– Bluebeam blev snabbt en strategisk samarbetspartner till Skanska och har sedan 2011 varit en väldigt viktig del i att förverkliga våra mål att digitalisera. Det är inte för inte som vi använder uttrycket ”The Bluebeam feeling” på Skanska. Vi vet att när någonting är riktigt bra behöver man inte prata utrullning och implementation, då bara händer det. Som stor aktör behöver vi även hjälpa resten av branschen, det gagnar oss alla i slutändan, säger Lotta Wibeck, Group Manager Digital Hub på Skanska.

Tydligt är att de lösningar som Bluebeam lanserat ses som ett bra exempel på att digitaliseringen i allt större utsträckning gjort sitt intåg på allvar i byggbranschen.

Det händer mycket på många olika håll och branschen är under tydlig förändring i och med att digitaliseringen gör sitt intåg på allt fler nivåer. Att byggbranschen och IT-sektorn arbetar allt närmare varandra, och de beräkningar som gjorts, visar på att digitaliserade byggprocesser kan innebära årliga besparingar på 60 miljarder kronor eller mer per år, rapporterar tidningen Byggvärlden.

Det motsvarar 20 procent av den årliga produktionskostnaden, vilket visar på vilken potential som finns.
– Vi är bara i början av en väldigt intressant och spännande transformation som gäller för hela branschen. Bara på Bluebeam kommer vi inom kort att lansera flera nya produkter som på en rad nyskapande sätt kommer underlätta markant för projekten, sammanfattar Christian Gren. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor