European Media Partner

Driftsäkra och effektiva skördaraggregat

Log Max utvecklar kvalitativa skördaraggregat för att matcha de högre kraven inom svensk skogsindustri.

Gustav Leonardsson, Instruktör - Log Max


Log Max, grundat 1980, är beläget i Grangärde i Dalarna och levererar utrustning för mekaniserad avverkning i skogsbruket. Sedan 1988 är skördaraggregat deras huvudsakliga produkt.  Log Max tillverkar aggregat till små och stora maskiner och produkter som passar alla typer av marknader – från klena bestånd i Sverige till grova eukalyptusbestånd i Sydafrika. Ett skördaraggregat används för att fälla, kvista och kapa ett träd. Aggregatet hängs i en kran som monteras på en bärare eller en maskin.

– Med våra produkter ska du användaren kunna göra det på ett så effektivt sätt som möjligt och till en så låg bränslekostnad och underhållskostnad som möjligt. Vi har löst det med ett patent som gör att vi inte behöver använda mer kraft än vad som är nödvändigt för att göra den här kvistningsprocessen. Vi kallar det Active Friction Control, berättar Gustav Leonardsson på Log Max.


Genom strategiska patent, medvetna kvalitetssatsningar och tekniska innovationer har Log Max nått framgång och tilldelats en rad olika utmärkelser.

– Vi vidareutvecklar våra produkter hela tiden och vi satsar på att göra de så driftsäkra som det bara går. Det är vårt mål och har alltid varit. I dagens skogsbruk ställer man högre krav och effektiv mätning är någonting som blir viktigare och viktigare. Det har vi lagt mycket tid och fokus på. Till exempel har vi en ny produkt som heter 6000V som vi nyligen släppt och som har en rad olika förbättringar, bland annat en helt ny krets för längdmätning som har optimerats för att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra mätresultat. Förändringar har också gjorts för att mäthjulet ska kunna följa stammen på ett bättre sätt.


I takt med att industrin och produkttillverkning utvecklats så har driftsäkerhet alltid varit någonting som Log Max värderar högt. Produkten ska vara kvalitativ och hållbar.

– Det har skett väldigt mycket utveckling i skogsindustrin. Den ser inte alls ut som den gjorde på 70- och 80-talet. Då var det väldigt mycket fokus på ren produktion. Man tog inte hänsyn på samma sätt till miljön som man gör i dag. Speciellt inom svensk skogsindustri så är man i dag väldigt mån om att bedriva skogsbruket på ett hållbart sätt, berättar Gustav. Många av de stora skogsbolagen utbildar kontinuerligt sina entreprenörer och förare och där är vattenvård och miljövård viktiga aspekter att ta hänsyn till. När du ska avverka en skog så är det viktigt att se till att det inte blir några körskador. Det ska se snyggt ut och du ska vara noga med att det du gör inte har några negativa miljöpåverkningar. 


Gustav tror på en fortsatt positiv utveckling för skogsindustrin, både vad gäller Sverige och globalt, och hoppas att fler söker sig till branschen. Skogen är en förnyelsebar råvara som det går att göra mycket med, och fortlöpande kommer nya tekniker och produkter för allt fler användningsområden.

– Jag tror att skogsindustrin kommer att bli en ännu större del av våra liv i framtiden, och därmed vore det positivt att få fler unga duktiga människor att söka sig till branschen. Många bra människor arbetar redan nu inom sektorn och det vore roligt om även fler tjejer sökte sig hit. Det behövs folk som är intresserade.


logmax.comDela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor