European Media Partner
E-läkemedelshantering genom en webbaserad applikation. HÄLSA

E-läkemedelssystem höjer patientsäkerheten i Mora

Patientsäkerheten kommer i första hand inom sjukvården i Mora Kommun. Sedan man övergick till e-läkemedelshantering har stora vinster kunnat göras inom detta område och som bonus har även andra områden påverkats positivt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mora kommun, Kerstin Sandgren, tillser att distriktet har god patientsäkerhet. För ett år sedan började man implementera e-läkemedelshantering genom en webbaserad applikation i våra datorer som i appar i personalens telefoner.
– Vi såg e-läkemedelshanteringen som ett sätt att höja patientsäkerheten på enheter där vi delegerat hantering av läkemedel till baspersonalen. Syftet med implementeringen av e-läkemedelssystemet är att se till att alla får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Vi använder det även för att se till att patienterna får träning som sjukgymnaster och arbetsterapeuter ordinerat, i rätt omfattning vid rätt tidpunkt. Vi började i mars förra året på några enheter och i höstas inom hela äldrevården. Planen är att även LSS och socialpsykiatrin ska ha det installerat innan sommaren.

Sjuksköterskorna läser in läkemedelslistor i datorn från Pascal eller skriver in manuella ordinationer, baspersonalen har sedan tillgång till dessa listor via appen i telefonerna. Väl på plats på avdelningen loggar baspersonalen in på respektive avdelning för att se vilka personer som har någon insats ett visst klockslag, och sedan loggar de in på respektive patient och får då veta vad som ska göras, utför dessa uppgifter och signerar sedan i telefonen. Systemet låter inte användaren stänga ett ärende utan att påminna om signering, vilket gör att även antalet missade signeringar minskat markant. Systemet fungerar enligt Kerstin väldigt tillfredsställande. Läkemedlen ges numera i princip alltid vid rätt tidpunkt och risken att man missar en dos är väldigt liten.

– Vi ser en stor förbättring, även om vi inte uppnått en hundraprocentig säkerhet, då den mänskliga faktorn aldrig går att bygga bort helt. Systemet har påminnelser med olika tidsspann, så har man missat en medicinering kommer det genast upp en rödmarkerad påminnelse i telefonerna som personalen använder.

Tidigare fungerade det så att det hos varje patient fanns en utskriven lista med uppgifter om läkemedel och dos, som skulle kollas av och signeras av personal. Nu finns denna information tillgänglig för personalen i appen. Kerstin berättar att man dock har en skriven lista som backup om hela nätet skulle gå ner vid oväder eller liknande, men den har man hittills aldrig behövt ta fram och titta på. Enligt tidigare rutiner för uppföljning av läkemedelshantering gick man igenom papperslistor i slutet på varje månad och kunde då upptäcka att någon patient inte fått sin medicin flera veckor tidigare. I och med den nya e-läkemedelshanteringen hinner man nu rätta till eventuella misstag, eftersom man direkt upptäcker om någonting inte gjorts. Detta är den absolut största fördelen, anser Kerstin.

I appen syns även hur mycket som ska finnas kvar av läkemedlen i patienternas medicinskåp, så det är enkelt att kontrollera så att detta stämmer, vilket gör att risken för svinn minimeras och även ger möjlighet att beställa hem mer läkemedel i god tid om det håller på att ta slut. Man kan även slå upp hur tabletterna ser ut, för att dubbelkolla så att det stämmer, samt gå in i FASS om man vill läsa mer om exempelvis biverkningar.
– Sammanfattningsvis har e-läkemedelshanteringen inneburit en förbättring vad gäller missade eller försenade doser av läkemedel till patienterna, en markant skillnad vad gäller missade signeringar, en effektivisering av administration samt en möjlighet att planera läkemedelsbeställningar i god tid, avslutar Kerstin. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor