European Media Partner
Effektiv energi bygger Göteborgs framtid SAMHÄLLE

Effektiv energi bygger Göteborgs framtid


Göteborg är mitt i en modernisering av stora mått. När landets andra stad växer nära en tredjedel är hållbar energiförsörjning i fokus.

” I dag kan du lagra energi ett dygn, men vi tittar på lösningar för att kunna lagra energi i månader.”

Göteborgs stad står inför stora förändringar och ska växa nära en tredjedel fram till 2035. Det betyder utbyggnad av järnväg, kollektivtrafik samt runt 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. För att det ska lyckas, så 150 000 nya invånare kan sätta bo på Sveriges framsida, krävs inte bara en omfattande och driftssäker energiförsörjning. Det handlar om att effektivisera användningen av energi och utveckla lösningar som gör att både belastningen på naturresurser och samhällets beroende av fossila bränslen minskar. Det är en rejäl utmaning.
– Vi är glada över att få vara en del av detta. Det är ett spännande uppdrag och det ställer höga krav på oss som komplett leverantör av både el, elnät, fjärrvärme, gas och stadsfiber, säger Alf Engqvist, VD, Göteborg Energi.

Företaget har Göteborgs stad som ägare och en 150-årig historia i bagaget. Alf Engqvist kom in i bolaget för drygt två och ett halvt år sedan och har varit VD sedan februari 2018. Att få vara en del av ett företag som har en avgörande roll i Göteborgs framtida utveckling var ett uppdrag han inte kunde tacka nej till. Alf Engqvist har varit i branschen sedan han som nyutexaminerad ingenjör från Chalmers anställdes i Forsmark och var med och startade Forsmark2.

LÄS MER: Regeringen vill hjälpa krisande bönder 

Karriären har sedan dess innehållit en rad olika ledande tjänster och roller på energiföretag som exempelvis Vattenfall och Infratek. Elmarknadens utveckling från ett statligt monopol till en tjänstemarknad med kundanpassade lösningar i stället för att erbjuda produkter, är en förändring som Alf Engqvist enbart ser som positiv; den har gjort branschen allt intressantare att arbeta i.
– Man brukar säga att telekombranschen ligger femton år före oss och det stämmer. Det blir allt större efterfråga på abonnemang och helhetslösningar. Det innebär också att kunder vill välja utifrån behov som är viktiga för dem och sedan få en lösning motsvarar de önskemålen.

Moderniseringen av industristaden är i full gång och Göteborgs stad har stora ambitioner för hur en hållbar världsstad ska bli verklighet. En utmaning är att skapa en energiförsörjning som lever upp till de behov samhället har i dag såväl som de i framtiden. En annan är att se till att använda energikällor som värnar om framtidens miljö. Målet är att 2030 erbjuda fjärrvärme som är fossilfri eller som består av återvunnen energi. För att klara det krävs inte bara nya anläggningar och teknik i framkant, utan ett genomgående arbete att ta tillvara all energi på det smartaste sättet.
– Lagring av energi är centralt för oss. I dag kan du lagra energi ett dygn, men vi tittar på lösningar för att kunna lagra energi i månader. Det går att göra, och det kommer att behövas när vi har en ökande utveckling med vind- och solenergi där produktionen inte alltid är jämn, säger Alf Engqvist och utvecklar:

– Faktum är att om vi skulle ta tillvara all så kallad spillvärme som i dag försvinner, eller av olika anledningar kyls bort i tillverkningsindustrin, eller i stora serverhallar, så är behovet av energi mer eller mindre täckt. Det ger oss fantastiska möjligheter.

Vägen dit är dock inte helt klar, och att modernisera och utveckla anläggningar och ställverk är en omfattande och komplex process. För att nå dit snabbare och bättre, arbetar Göteborg Energi sedan länge tillsammans med Chalmers och andra högskolor, såväl som med bostadsbolag och andra aktörer, för att se hur användning av energi kan optimeras.
– Vi ser intressanta möjligheter med att kunna använda AI, artificiell intelligens, för att samla in stora mängder data som sedan kan visa mönster och behov, som i sin tur kan styra och effektivisera energiåtgången.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Viktoria Ekberg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor