European Media Partner
Med hållbarhetsfrågor på agendan blir materialval på förpackningar allt viktigare. Allt fler får upp ögonen för möjligheten att återanvända material.  INDUSTRI

Efterfrågan på hållbara material ökar

Med hållbarhetsfrågor på agendan blir materialval på förpackningar allt viktigare. Allt fler får upp ögonen för möjligheten att återanvända material.

Det finns plats för alla material, så länge de används i rätt syfte”

I dag vet alla att resurserna vi har på jorden är begränsade och att vi måste ta hand om dem på bästa sätt. För förpackningsindustrin blir det allt viktigare att se till helhetsbilden när det kommer till materialval till förpackningar. Att använda material så många gånger som möjligt är ett sätt att göra det.

    – Vi måste även se till att helhetskonceptet är rätt så att man använder rätt material på rätt plats för rätt syfte, säger Oscar Hugoson som är vice VD på Scanfill, som erbjuder kostnadseffektiva och hållbara förpackningsmaterial.


Hur ska då livsmedelsproducenterna kunna veta att ett material de använder är miljövänligt och återvinningsbart?

    Enligt Oscar Hugoson är ett sätt att ta reda på det att ha en öppen dialog med sin leverantör.

    – Vi på Scanfill har denna dialogen dagligen med kunder och intressenter kring olika val av olika sorters plaster för olika anledningar. Det finns inte ett perfekt material som klarar allt. Där finns plats för alla material på marknaden, så länge de används för rätt syfte, säger han.


Det gäller också att ta reda på vad det finns för olika typer av återvinningsbara typer av material. Och det finns ett antal. Dels finns olika sorters plastmaterial och så finns det material som är återvinningsbara beroende på var i världen man befinner sig.

    – I Sverige är det främst PET-flaskor som sorteras och återvinns till nya produkter. Den senaste tekniken gör det också möjligt att återvinna PET-tråg och PET-bägare. I Europa är användningen av PET till förpackningar vanligt och därmed finns ett stort intresse av att återvinna det materialet, säger Oscar Hugoson.


Men är det verkligen värt att använda hållbara material? Kostar det inte mer än det smakar?   

    – Absolut inte. Vi tjänar väldigt mycket ur ett miljöperspektiv. Koldioxidutsläpp-besparingarna är stora när plast återvinns för att användas igen till andra detaljer inom samma industri eller andra industrier, säger Oscar Hugoson.

    
Han säger också att efterfrågan på hållbara material är stor och att industrierna skriker efter återvunnen plast.
    – Bilindustrin, men även andra industrier, söker med ljus och lykta efter återvunna råvaror med kvalitet för att uppfylla mål och krav som är ställda på dem. Det är inte alltid lätt att hitta, speciellt inte konsumentåtervunnen råvara. De största möjligheterna finns med polypropen (PP) som har en enorm efterfrågan utanför förpackningsbranschen, som är den största användaren av plast rent generellt.


Som exempel på företag som använder återvunnet material till sina förpackningar nämner Oscar Hugoson Danska Faerch som har utvecklat förpackningar som är tillverkade av konsumentåtervunnen PET-tråg råvara. Företaget Jockey har tagit fram återvunna serier av förpackningsplast som går att använda till mindre utseendekänsliga produkter. Den återvunna plasten får en smått oregelbunden grå ton eftersom den blandade återvunna råvaran har varierande färg. 

Fakta

Om plastförpackningar

· En plastförpackning förlänger matens hållbarhet upp till fyra veckor.

· Förpackningens viktigaste uppgifter är att skydda maten mot kontaminering och förlänga livsmedlets hållbarhet.

· Om alla plastförpackningar till mat gjordes av PP skulle de som återvunna tillgodose hela bilindustrins plastbehov i Europa.

· 800 gram biff motsvarar cirka 10 kilo koldioxid. Plastförpackningen står för cirka 0,1 kilo koldioxid.

Dela artikeln

Journalist

Therese Slettengren

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor