European Media Partner

En både lönsam och hållbar lösning

Lättfyllnadsmaterialet skumglas, som tillverkas av återvunnet glas, möter de allt tuffare hållbarhetskraven på byggmaterial och har en självklar plats i den cirkulära ekonomin.

Den lägre vikten från skumglaset kompenserar för den tunga byggkonstruktionen.

Råmaterialet till skumglaset kommer från de restprodukter som blir över då Svensk glasåtervinning skapat nya produkter från det återvunna glaset, där cirka 60 procent blir till nya glasprodukter och cirka 30 procent går till isoleringsmaterial.

– De sista tio procenten har tidigare lagts på deponi, men nu tar vi hand om det i stället och skapar skumglas, vilket gör att allt insamlat glas i dag kommer till nytta som sig bör i en cirkulär ekonomi, konstaterar Roger Borén.

Fördelarna med skumglas är många, inte bara att det är utmärkt ur miljösynpunkt med exempelvis små CO2-avtryck.

– Det är även ekonomiskt hållbart att använda skumglas då det spar mycket både tid och arbete tack vare den låga vikten, exempelvis behöver mindre schaktmassor grävas upp och fraktas bort. Det har även dokumenterade fördelar som hög bärighet, dränerande, isolerande och kapillärbrytande egenskaper, förklarar Stefan Nordahl.

Skumglas används oftast vid infrastruktur- och anläggningsprojekt men användningen ökar även vid bostadsbyggande. Man kan hitta skumglas hos leverantörer som Bauder och Foamglas.

Hasopor startade sin tillverkning av skumglas 2008 och ligger vägg i vägg med Svensk Glasåtervinning i Hammar, där returglas från hela Sverige samlas.

– Den geografiska positionen är central, både ur ett logistikperspektiv och utifrån det faktum att ett utsträckt geotekniskt problemområde går där, där risken för sättningar vid byggprojekt är extra stor, förklarar Roger Borén, VD på Hasopor.

Skumglas är en sättningsreducerande produkt som används i samband med exempelvis stora infrastrukturprojekt. Syftet är att ersätta en del av den jordmassa som finns på byggplatsen, många gånger lera, med lättfyllnadsmaterial för att göra det möjligt att bygga tyngre konstruktioner på platsen.

– Den lägre vikten från skumglaset kompenserar för den tunga byggkonstruktionen så att de underliggande lerlagren inte känner av någon ökad belastning. Man undviker därmed risker med framtida sättningar i lermassorna, något som kan få ödesdigra konsekvenser, berättar Stefan Nordahl, produktansvarig på Hasopor.

Efter att ha jobbat under 10 år med skumglas kan de konstatera att det finns en stark utvecklingstrend mot mer hållbart byggande, en utveckling de gör allt i sin makt för att bidra till på bästa sätt.

– Men samtidigt skulle beställarna kunna vara tydligare i att styra mot hållbara material. I upphandlingsprocesserna kunde de titta mer på ett materials olika hållbarhetsaspekter ur ett framtidsperspektiv.

Ett exempel där man väljer skumglas för framtida hållbarhet är de stora renoveringar, med hög geoteknisk komplexitet, som nu sker av Göta Kanal. Där används det till en ny kanalbank som ska hålla under lång tid fram över.

Hasopor jobbar även aktivt med att skapa en hållbar produktion av skumglaset, exempelvis använder de bara förnybar energi till sin anläggning.

– Vi utvecklar också ett cirkulärt energisystem för processen där värmen från ugnarna återanvänds i andra delar av tillverkningen, avslutar Roger Borén.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor