European Media Partner

En dold pärla i hjärtat av Skåne

Sveriges största solcellspark, en ledande grön näring, samt en levande landsbygd – det är några av ingredienserna som gör att Sjöbo kommun ligger i framkant.

Sjöbo kommun har en fin position inom många områden och är ett resultat av politisk och kommunal vilja. I kommunens vägledande vision nämns bland annat att man ska skapa förutsättningar för en hög livskvalité för hela familjen, värna landsbygden och ha ett företagsklimat i toppklass. I slutet av 2019 bildades Tillväxtavdelningen, i syfte att förbättra företagsklimatet och få ett samlat grepp kring tillväxtfrågor, och nyligen sattes ett Näringslivsråd i verket. 

– Det är en del i arbetet få kommunen och näringslivet att närma sig varandra. Det är bara tillsammans vi kan förbättra företagsklimatet. Jag tror att det nu i coronatider har blivit uppenbart vilken betydelse näringslivet har för kommunen både vad gäller skatteintäkter men också arbetstillfällen och turism, säger Tillväxtchefen, Kamilla Danielsson.


För att arbeta framgångsrikt med näringslivsfrågor måste man kunna genomföra snabba, säkra och effektiva åtgärder när situationen kräver det. Detta gäller även för kommunen, menar Tillväxtchefen, Kamilla Danielsson.

– Jag är stolt över vårt agerande under coronakrisen. Vi tog snabbt beslut om hyresnedsättningar, avgiftsbefriande åtgärder och delade till exempel ut en tidig julklapp i form av ett presentkort till kommunanställda för att gynna näringslivet och handeln i kommunen. Vårt näringsliv är otroligt mångfacetterat och inte helt oväntat infinner sig en känsla av Gnosjöanda. Kanske beror det på att det vilar lite av Malena Perssons ande över bygden. Malena var en stark affärskvinna som bidrog till Sjöbos utveckling.


Sjöbo kommun är stor inom den gröna näringen med många lantbruk och är även en av landets mest hästtätaste kommuner. Totalt finns här 4 000 registrerade företag vilket är ett tecken på god företagaranda. Sjöbo kommun ligger idealiskt med närhet till större städer och med fyra universitet inom en timmas avstånd. Med goda kommunikationsmöjligheter är det enkelt att arbeta utanför kommungränsen. För den som är bosatt i Sjöbo men behöver resa så ligger Sturups flygplats 35 minuter bort med bil och Kastrups flygplats i Köpenhamn nås på en timma. 


Den geografiska positionen tillsammans med vackra naturmiljöer, en rik kultur och ett stort aktivitetsutbud i form av bland annat konsthall, en av landets största marknader, aktivitetspark, mountainbikebana och fyra badanläggningar, varav tre med utomhusbad, gör att många väljer att flytta till kommunen. 

– Vi gläds givetvis att bygden lockar allt fler, men vi vill samtidigt växa lagom fort för att kunna säkerställa en fortsatt bra skola, vård och äldreomsorg. Det är väldigt roligt att vi dessutom har lyckats dra till oss drivna människor med höga ambitioner. Här finns en stor mångfald och det speglar sig i näringslivet. Även i det avseendet spelar vårt läge en stor roll. Vår plats med fin natur, vandringsleder, fiske, unikt djurliv, matvandring, golf, restaurang och café, äventyrscamp med mera lockar turister från både nära håll och långt bort. Det har gjort att det naturligt skapats en betydande besöksnäring med 10 infopoints som drivs av företagare som dessutom är väldigt duktiga på att tänka nytt och kreativt. 


Sjöbo kommun utvecklas hela tiden och är ett föredöme med bra ekonomisk hushållning, en stark drivkraft, modern ledarskap och hög sysselsättning, menar Tillväxtchefen, Kamilla Danielsson.

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor