European Media Partner

En hållbar jakt på sällsynta jordartsmetaller

Orezone är ett svenskt prospekteringsbolag som har funnits på börsen sedan 2015, som har haft en inriktning på REE (sällsynta jordartsmetaller), som bland annat är nödvändiga komponenter för smart teknik som Smartphones och läsplattor. Tillsammans med en ny ägare storsatsar företaget. 

Tillsammans med Caldera Ridge har vi en ambition att växa till ett högkvalitativt företag!

Orezones affärskoncept bygger på att erhålla rättigheter och utföra undersökningar för att sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den mycket krävande gruvutvecklingsfasen börjar. 

Hållbarheten i fokus 

Hittills har Orezone fokuserat sina undersökningstillstånd i sådana områden som är lättåtkomliga, men som inte stör närliggande bebyggelse, renbetesområden eller vattentäkter.
– Ska det vara intressant att starta upp en gruva, måste logistiken och transporten vara lättillgänglig. Gruvorna hanterar stora mängder yta, särskilt när det kommer till sällsynta jordartsmetaller som kanske är 0,17% av det vi tar upp ur marken. Därför vill vi inte störa den lokala naturen och djurlivet. Vi jobbar långsiktigt och vill bli ett välrenommerat gruvföretag med säte i Sverige – men med internationella kontakter, säger Martin. 

Metallerna är viktiga för utvecklingen av smart teknologi och framtidens mobiltelefoner – men också framtagningen av effektiva solceller och inom vindkraftsindustrin. Efterfrågan på metallen är alltså hög, men 95% av de sällsynta metallerna utvinns i Kina. 

Svårigheten med sällsynta jordartsmetaller är just de är bundna i andra material, vilket kräver en avancerad process för att laka ut metallerna. 
– Det finns inga effektiva lösningar för laka ut metallerna i Sverige i dag, därför är det svårt att säga vad gruvdriften kommer att kosta. Därför har vi letat efter expertis från utlandet, säger Martin.

Internationell samarbetspartner lyfter projektet 

Orezone letade efter en samarbetspartner som dels har den tekniska kunskapen, men också de finansiella musklerna att utvinna metallerna. Nu har Orezone tagit ett stort steg i rätt riktning, i och med att man har inlett ett samarbete med Caldera Ridge Capital Ltd, en mångfacetterad aktör med säte i Hong Kong.
– De är egentligen ett Investmentbolag, men de samarbetar med många aktörer som har kompetensen vi behöver. På så sätt har vi tagit stora steg framåt mot att utvinna ädelmetaller i Sverige. 

Caldera Ridge är ny huvudägare till Orezone, med 29% av aktierna i företaget. Man ingick också ett sex månaders lockup-avtal.
– Caldera Ridge visade sig vara extremt seriösa och de vill satsa på oss. Utöver våra två projekt i Fetsjön och Ormbäcken har vi startat upp fem nya tillstånd som ska behandlas under hösten och vintern. I de senare fallen kommer vi att leta efter basmetallerna; guld, silver och koppar, säger han. 

Stora framsteg i Fetsjön

Behovet av REE beräknas ligga på cirka 200 000 ton årligen och behovet kommer att öka med 15% per år, enligt experterna. Just därför har EU satsat på projekt för att starta upp gruvor inom sina egna gränser. Man har märkt ut några intressanta platser, bland annat i Fetsjön, där Orezone nu planerar att växla upp.
– Vi är optimistiska inför Fetsjön, men kommer inte att ta ut någon seger i förskott. Vi befinner oss i fasen att vi planerar att eventuellt ansöka om provbrytning. Om vi får bra resultat kommer intresset att öka markant, säger Martin. 

Framtidsvisionen är tydlig. Tillsammans med sin nya ägare ska Orezone fortsätta att utveckla sina svenska projekt.
– Vår målsättning är att vara det välrenommerade prospekteringsbolaget som har ett gott rykte. Tillsammans med Caldera Ridge har vi en ambition att växa till ett högkvalitativt företag, avslutar Martin. Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor