European Media Partner

En hållbar stålindustri kräver de bästa medarbetarna


Vi lever i en tid av förändring. Vill du vara med och driva den hållbara utvecklingen för att minska klimatavtrycket är stålindustrin rätt plats. Här är det självklart att hållbarhet är en förutsättning för en konkurrenskraftig svensk industri.

Men vi får inte luta oss tillbaka, inte minst utbildningarna måste hålla en hög kvalitet, vara relevanta och attrahera ambitiösa studenter

Jernkontoret bildades 1747 och är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen består av ett antal olika teknikområden och råd där personer från stålindustrin träffas och diskuterar branschfrågor. Man tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar i Sverige och fungerar som en mötesplats för branschfolk, såväl nationellt som internationellt.

Nu när fler ställer om tillvaron för att leva mer hållbart, vill svensk stålindustri gå i bräschen för en hållbar framtid.
– Klimatförändringen påverkar alla. Vi är offensiva inom svensk stålindustri. På lång sikt är hållbarhet en förutsättning för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna svensk stålindustri efter 2050. Detta är ett åtagande, ingen flummig vision. Branschen har lagt en klimatfärdplan för hur vi kan bli fossilfria till 2045. Det var ett stort arbete som vi gjorde och presenterade för regeringen förra våren. Detta är viktigt för oss och något som vi jobbar efter i verksamheten varje dag, säger Jernkontorets VD Bo-Erik Pers.

Stålindustrin producerar många olika och ofta väldigt avancerade material. Det tas ständigt fram nya, funktionella och starka material. De används för att bygga krocksäkra bilar eller lättare och säkrare lastbilar som går att lasta mer, förbrukar mindre och ger effektivare transporter. Detta leder till mindre utsläpp av koldioxid.
– Stålföretagen utvecklar inte bara nya material. Vi levererar dessutom kunskapen om hur materialen kan användas. För det krävs duktiga människor med olika kompetenser. Kan vi inte leda teknikutvecklingen på basis av att vi har de bästa medarbetarna som har kul på jobbet, så kan vi inte åstadkomma vare sig nya produkter eller lösningar åt kunderna, säger Bo-Erik.

Automation Region fokuserar på automationen inom industrin, med fokus på att göra företag lönsamma.

Stål och mekangruppen vänder sig framför allt till mindre och mellanstora företag inom verstadsindustrin.

Han menar att slaget om framtiden kommer att vinnas av de som har de bästa medarbetarna.
– Vi exporterar över 80 procent av stålet och är verksamma på en global arena. Vår ingenjörskonst är unik, företag över hela världen behöver den kompetens som svenska ingenjörer besitter. Men vi får inte luta oss tillbaka, inte minst utbildningarna måste hålla en hög kvalitet, vara relevanta och attrahera ambitiösa studenter.

Branschen vill därför säkerställa att svenska ingenjörsutbildningar fortsatt håller världsklass. Jernkontoret och stålföretagen har tät kontakt med lärosäten, stöttar forskning och samarbetar med studenter. Det är viktigt, men Bo-Erik menar att det inte räcker, för att ligga i framkant måste man över tid öka sin kunskap, därför är fortbildning viktigt under hela karriären.
–Vi ser att stoltheten bland medarbetarna i branschen ökar för att vi går i en riktning vi kan stå för. Våra medarbetare har kul och bidrar dessutom till en bättre framtid på ett väldigt konkret sätt. Vi har hög kompetenstäthet inom stålindustrin. Vi knyter till oss människor som lockas av det ständiga lärandet och att man har möjlighet att förkovra sig, människor som värdesätter att vi jobbar för en hållbar värld och tar klimatutmaningen på allvar, avslutar Bo-Erik. 

Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor