European Media Partner

En politik för morgondagen

Sverige är en av världens mest digitala nationer. Allt fler viktiga samhällsfunktioner utförs med stöd av robotar och digitala tjänster är normen. AI är inte längre science fiction utan har gjort intåg inom flera samhällssektorer, så även inom hälso- och sjukvården. För att fortsätta denna utveckling krävs att både vården och näringslivet arbetar innovativt. Vi som beslutsfattare måste våga gå i bräschen för en modern hälso- och sjukvård och skapa moderna regelverk och kreativa samverkansformer mellan aktörer som inte tidigare arbetat ihop. 

Att alla Sveriges landsting nu blivit regioner innebär ett ökat ansvar men också bättre möjligheter att bana väg för framtidens digitala innovationer. Med ett regionalt tillväxtuppdrag blir det mer naturligt att lösa vårdens vardagsproblem och framtida utmaningar i bred samverkan med de entreprenörer, företagare och forskare som har kunskap vi själva saknar. Och vi kan ge dem nya kunskaper om behoven från patienter och vårdpersonal.

Förändring är ofta svårt, men nödvändigt. Svensk hälso-och sjukvård är i stort behov av radikal förändring och innovativa lösningar. Vi ser hur morgondagens problem försöker lösas med gårdagens teknik och idéer. Årtionden av att lappa och laga i redan sargade IT-system räcker inte längre. Att anställa fler som står och faxar löser inte det som från början gått snett. För att åstadkomma en modern, digital vård krävs en rad förutsättningar – modiga visioner, tvärprofessionellt lärande och uthållighet för att nämna några. Men det som är kanske viktigaste av allt är att vi inte bromsar oss igenom utvecklingen utan vågar bejaka möjligheterna.

Det digitala tjänsteutbudet måste byggas ut för att kunna möta människors förväntningar. I praktiken handlar digitaliseringen om att steg för steg ta bort hinder för att införa nya typer av tjänster. 

I Region Stockholm arbetar vi målinriktat med digitaliseringsfrågorna för att realisera Vision eHälsa 2025. Därför investerar vi miljardbelopp i bland annat Framtidens vårdinformationsmiljö, en digital samverkansplattform med fokus både på ökad patient- och informationssäkerhet samt på en bättre digital arbetsmiljö för vårdpersonalen. Vi inför också en Digital Vårdgaranti, där våra patienter alltid ska garanteras möjligheten att kunna kontakta vården även digitalt via chatt, video eller andra e-tjänster.

Digitalisering gör konkret nytta i människors vardag genom högre tillgänglighet, bättre service och större frihet. Näringsliv och det offentliga kan inte var för sig lösa uppgiften, utan det krävs dialog och innovativa partnerskap för att bana vägen för ett modernt Sverige och göra digitalt till normalt – även inom hälso- och sjukvården.

Daniel Forslund (L)

Bitr. Regionråd i Region Stockholm

Ordförande Beredningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting


En politik för morgondagen

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor