European Media Partner

En smart stad kan stå emot påfrestningar


Resilient Regions Association utvecklar attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett utmaningar och påfrestningar.

Vårt arbete handlar om att stärka städer och regioner och därmed minska effekterna av störningar.

Resilient Regions Association är en ideell förening och erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter kan mötas för att hitta lösningar på regionala utmaningar.
– Stadens funktionalitet är beroende av fungerande flöden. Vi kallar dem för urbana flöden och de är sex stycken: varor, tjänster, människor, pengar, energi och information. Fungerar dessa flöden – då fungerar staden, säger Magnus Qvant på Resilient Regions Association.

Han menar att de urbana flödena påverkar hela samhällets funktionalitet. Människor som bor och arbetar i städer räknar med att samhället ska fungera utan krångel och avbrott. Men vad händer om det blir storm och strömmen går?
– Vårt arbete handlar om att stärka städer och regioner och därmed minska effekterna av störningar, säger Magnus och tar Köpenhamn som ett exempel. Staden drabbades av ett rejält skyfall 2011 och kostnaderna för detta uppskattades till 1,5 miljarder kronor. Nu har Köpenhamn avsatt 11 miljarder kronor till att klimatsäkra och vattensäkra staden.


– Städer och regioner har allt att vinna på att vara ett steg före och förhindra eventuella kriser, istället för att sopa igen spåren efter dem.

Tittar man på Sverige ur ett resilient perspektiv så har vi flera styrkor: vårt sociala system, samhällsstrukturen, skattesystemet, IT-försprånget, användandet av datorer och det faktum att vi är prestigelösa i våra organisationer. Västra hamnen är ett bra exempel på lyckad urbanisering.
– Problemet är att man i ett sådant positivt läge riskerar att bli en ”fat and lacy cat”. Man blir tillbakalutad, fegare och blickar inte ut i omvärlden. I Skåne har vi inte heller någon metropol som drar intilliggande kommuner och regioner. Men vi skulle kunna ha det om Malmö, Lund och Helsingborg bestämde sig för att samarbeta. Det hade framför allt skapat bättre förutsättningar för framtidens förändringar och utmaningar, säger Magnus.

Han menar att förvånansvärt få tar riktig höjd när det gäller att hitta lösningar som håller i framtiden. Resilient Regions Association arbetar med ett flertal studier och projekt inom området. En av frågorna handlar om det förarlösa godset som ett billigare, renare och effektivare alternativ till de godstransporter som är och kommer att bli en påfrestning för regionen. Lidl har redan projekt på gång inom detta område för att få testköra förarlösa transporter på ett av sina lager i år
– Skåne är ett viktigt transportnav. Vad skulle en sådan skånsk satsning kunna betyda? Vad skulle kunna vara realistiskt? Skulle Skåne kunna bli världens bästa på förarlös godstrafik? Det skulle i så fall innebära massor av fördelar – från de faktiska fördelarna som att det förarlösa godset kan arbeta dygnet runt och är miljövänligt, till att locka företag och konfererande gäster från hela världen till regionen.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor