European Media Partner

Energieffektivisering i fastigheten med hjälp av AI 


Genom en aktiv bearbetning av insamlade data om en fastighets prestanda, som kopplas till bland annat väderdata, kan artificiell intelligens bidra till att energianvändningen sjunker med 10–20 procent.

“För att möta de ökade kraven behöver byggnader bli mer.”

Egain är ett företag som visar sådana resultat genom sina energioptimerande system. De ägs i dag av Summa Equity som har en tydlig hållbarhetsprofil.
– Tidigare hade vi som företag ett finansiellt mål som vi jobbade efter. I dag har vi bytt det mot ett miljömål vilket är att stoppa alla onödiga energi och växthusgasutsläpp i bostadshus och samtidigt ha en positiv effekt på samhället vi verkar i, förklarar Jon Åkerström.

Med fokus på nästa generations innovativa produkter och tjänster leder han det strategiska arbetet i sin roll som VP Engineering & Operations på Egain. Han ser en tydlig trend i ett ökat fokus på energieffektivisering som en följd av det intensifierade klimatarbetet.
– Inom EU står fastigheter för 40 procent av energianvändningen och 36 procent av koldioxidutsläppen. Genom optimering av energisystemen kan vi bidra mycket till FNs globala klimatmål.

Det handlar om att ligga i framkant och vara drivande i dessa frågor. Företaget har ett eget Innovationsforum med ett dynamiskt, tvärfunktionellt team av experter.
– För att möta de ökade kraven behöver byggnader bli mer smarta och det är för att möta det behovet vi utvecklat Egain Edge, konstaterar han.

Egain Edge hanterar över 14 miljoner datapunkter varje dag som sedan bearbetas av deras självlärande AI-motor och därigenom optimerar energitillförsel och inomhusklimat dygnet runt, året om.
– De smarta algoritmerna tar hänsyn till en mängd parametrar såsom byggnadens fysik, geografiska position, den aktuella platsens väder i dag och i morgon samt mänskligt beteende. Eftersom algoritmen är självlärande uppdateras den löpande med mer och mer data från fastigheten och blir därför kontinuerligt allt effektivare i sin optimering.

Men även om deras optimeringssystem primärt jobbar mot miljömål så finns även stora kostnadsbesparingar att göra när man effektiviserar energianvändningen.
– Ett exempel är vår tjänst Peak Control. Med den kan en fastighetsägare på ett intelligent sätt jämna effekttopparna och effektavgifterna minskar utan att äventyra inomhusklimatet.

Effektavgifter har blivit allt vanligare hos fjärrvärmebolagen, det innebär att ojämn energianvändning straffas med en hög avgift exempelvis vid köldknäppar.
– Energibolagen har etablerat komplexa tariffmodeller som tar ut extra avgifter för oförutsägbara effekttoppar. Våra system jobbar proaktivt för att undvika effekttoppar samtidigt som inomhuskomforten bibehålls. Resultatet blir att avgifterna, som i vissa fall kan motsvara upp till 50 procent av den totala energikostnaden, kan minskas avsevärt.

Det kostnadsbesparande verktyget får även en miljöeffekt då kraftbolagen inte behöver slå på reservaggregaten, som ofta är fossildrivna, under köldknäppen.
– Många företag arbetar med att samla in data, vilket i sig inte ger någon effekt. Vi optimerar över 300 000 lägenheter i elva länder och 2018 reducerade vi koldioxidutsläpp med 22 500 ton. I år siktar vi betydligt högre, avslutar Jon. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor