European Media Partner
Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige ENERGI

Energigas är en viktig del av omställningen


Energigas Sverige är en liten branschorganisation med en stor uppgift. Den svenska energiomställningen kräver omfattande insatser och där utgör energigasen en viktig del, enligt Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Under första halvåret 2018 bestod över 90 procent av fordonsgasen av biogas.

Vi är alla medvetna om att Sverige har högt satta mål för den pågående energiomställningen – en satsning som kräver arbete på flera fronter. För att nå Sveriges klimatmål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 krävs det satsningar, och ambitiösa sådana, inom en rad områden.
– Högt satta mål kräver höga insatser och jag tror att energigaser utgör en viktig del av processen. Även om omställningen till el, framförallt inom fordons- och transportsektorn, rör på sig ordentligt kommer det inte att räcka. Vi måste även satsa på energigaser, där finns stora möjligheter, förklarar Maria Malmkvist, Vd för branschorganisationen Energigas Sverige.

Den svenska industrin med tungviktare som stålindustrin, pappers- och massa- samt kemiindustrin är sedan en tid tillbaka de. största användarna av gas. Därmed räknas energigaserna – naturgas, gasol, och biogas– som ett av de viktigaste energislagen inom svensk industri, och en viktig fråga som Energigas Sverige arbetar med.

Även vägtransporter och sjöfart står högt upp på Energigas Sveriges agenda.
– Här har vi sett att gasen har fått allt mer uppmärksamhet den senaste tiden, med ökande siffror för gasbilsförsäljningen och politiska beslut som visar att man ser biogasen som en viktig del av omställningen i transportsektorn.

– Vi ser en snabb ökning av biogasandelen i fordonsgasen. Under första halvåret 2018 bestod över 90 procent av fordonsgasen av biogas, ett banbrytande resultat som lovar gott inför målet om att 2030 ha 100 procent biogas. Även på den tunga sidan kan vi se ett kraftigt ökat intresse, inte minst i och med att Volvo och Scania satsar på gas för sina lastbilar. För de tunga långväga transporterna handlar det om flytande fordonsgas. Även här kommer vi att se en övergång mot mer biogas i takt med att produktionskapaciteten för flytande biogas, LBG, nu byggs ut och att efterfrågan på hållbara transporter växer, menar Maria Malmkvist.

Biogasen är viktigare än någonsin, påpekar hon. Den är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall i form av matrester, avloppsvatten och restprodukter från skogen och industrin ger förnybara produkter som drivmedel, el, värme, bränsle och råvara till industrin samt växtnäring.
– Inom biogasområdet sker stora satsningar. Det finns ett stort intresse för att hitta nya smarta lösningar. Många spännande företag har tagit sig an utmaningen och det finns en rad initiativ för att hitta finansiering till projekten – inte minst Klimatklivet, förklarar Maria Malmkvist.

– Inom sjöfarten händer det också mycket nu. Det finns redan idag flera fartyg som drivs med flytande naturgas, LNG, och ytterligare fartyg är under byggnation. Övergången från olja till LNG som bränsle ger stora miljöfördelar och man har nyligen även testat att bunkra flytande biogas med gott resultat. Swedegas nya bunkringsanläggning i Göteborg och nya bunkringsfartyg förbättrar möjligheterna för gas som drivmedel inom sjöfarten. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor