European Media Partner
Christer Olsson, föreläsare, författare och coach för chefer och ledningsgrupper UTBILDNINGAR OCH KARRIÄR

EQ – chefens viktigaste egenskap


Emotionell intelligens kommer vara den viktigaste egenskapen för chefer i framtiden, enligt Christer Olsson, föreläsare och coach.

All utveckling och förändring kräver mod.

I en tid med hög förändringstakt där vissa branscher förändrats i grunden behöver också chefen och ledarskapet anpassas. När artificiell intelligens och robotar gör entré på arbetsmarknaden kommer de att sköta många av chefens arbetsuppgifter, något som gör att vikten av chefens emotionella intelligens förstärks. Det menar Christer Olsson, föreläsare, författare och coach för chefer och ledningsgrupper.
– AI kommer att ta över alla logiska, repeterbara, analyser, diagnoser. Men det finns en faktor som AI under en överskådlig tid inte klarar, och det är att förstå och generera känslor. Den kan på en ytlig nivå lära sig att förstå om en människa ler eller är arg, men den kan inte förstå och tolka varför. Den har inget abstrakt tänkande. Så vad är framtidens viktigaste kompetens? Jo, det är emotionell intelligens: att förstå och känna känslor.

En viktig aspekt för dagens chefer och ledare enligt Christer är att skifta fokus från sig själv, eftersom det snarare handlar om vilket resultat gruppen som helhet presterar. Christer gör också en poäng av att inte använda sig av ordet medarbetare, utan vill hellre prata om ”medansvariga” som en mer relevant term där ledarskapet handlar om att få alla att känna ansvar för gruppens resultat:
– Ledare som begriper att ”jag är inte mitt resultat, jag är deras resultat” flyttar fokus från sig själv till sina medansvariga, och hjälper dem att må och prestera bättre. Och när de känner att ”Jag har en chef som vill mig väl, som vill att jag ska må bra och prestera” betalar de tillbaka med lojalitet, engagemang och kreativitet.

Christer påpekar att det är viktigt att ledaren agerar i enlighet med de värderingar som uttrycks, så att det inte bara blir tomma ord. Särskilt viktigt är det att etablera en dialog, minimera rädslor och att skapa trygghet för gruppen. I den föränderliga omvärlden som kräver ständig produktutveckling och ett agilt arbetssätt behövs mod inom organisationen. När man ska utveckla och förändra, gör man saker som är okända eller som man kanske inte har kunskap om sedan tidigare.
– All utveckling och förändring kräver mod. Om jag ska göra någonting jag inte kan, som är okänt, då är jag per definition alltid lite rädd. Och jag brukar säga att ”är jag inte rädd så är jag ju på sin höjd dum”, för då fattar jag ju inte att det här innefattar en risk. Innovation måste bygga på att gruppen känner att det finns en omtänksamhet så att man vågar vara sårbar, vågar komma med korkade idéer, vågar vara det jag kallar för ”prövande, lärande och därigenom levande”. En organisations framtida överlevnad hänger på i vilken grad man är prövande, lärande och levande. Du kan inte sitta och planera för framtiden längre, du måste göra och lära dig, och lära dig görandes.

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor