European Media Partner

Ett av fem företag satsar på kompetensutveckling


Industrin behöver betala bättre för att locka kompetensen. Det menar Ellinor Bjennbacke på Sveriges Ingenjörer.

Forskningssatsningarna ger också positiva effekter för övrig ekonomi.

Kunskaps- och teknikintensiv industri har länge varit bärande för svensk välfärd och tillväxt. I dag jobbar cirka 40 000 personer med högskoleutbildning inom industrin där majoriteten är ingenjörer. Industrin står för ungefär 70 procent av näringslivets samlade forsknings- och utvecklingsinvesteringar.

– Forskningssatsningarna ger också positiva effekter för övrig ekonomi. Det sker när de stora specialiserade industriföretagen samarbetar med andra mindre företag och forskare på lärosäten och institut i regionala branschkluster, säger Ellinor Bjennbacke, chef för politikutveckling och analys på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers lönestatistik visar att industriföretagen i dag är beredda att betala mindre för teknisk kompetens i förhållande till de tjänsteföretag som jobbar med att utveckla produkter och tjänster på uppdrag av industrin. Det gör att industrin har svårt att konkurrera om kompetensen, som i stället väljer att söka sig till företag inom tjänstesektorn som jobbar på uppdrag av industrin.

– Våra undersökningar visar också på att framgång och lönsamhet hänger tätt ihop med de innovationer som duktiga ingenjörer skapar. Får de inte del av det värde de genererar kommer de i stället välja att söka sig till andra företag än de industriföretag som tidigare legat högt upp på ingenjörernas lista över favoritarbetsgivare. På sikt riskerar det att leda till minskad utvecklingskapacitet och lägre konkurrenskraft för svensk industri, säger Ellinor.

Det andra stora området är kompetensutveckling av medarbetarna i industriföretagen. Bara ett av fem företag har en plan för hur de ska säkra den kompetens som företaget behöver för att utveckla nya produkter och tjänster de närmaste fem åren.

– Vi behöver företag som planerar långsiktigt och sätter av både tid och resurser för medarbetarna att vidareutveckla sig. Annars kommer kortsiktigheten bli dyrköpt när ordrarna uteblir, säger Ellinor Bjennbacke.

Trots sin litenhet har Sverige en hög andel stora högteknologiska industriföretag. I samarbete med mindre företag och just akademiska forskningsmiljöer finns förutsättningarna för framtidens produkter och tjänster.

– Sveriges Ingenjörer vill se ett ökat fokus på grön omställning, där en stor andel av de nya jobben finns. Men för att detta ska bli verklighet behövs förutom regeringens satsningar också att industriföretagen byter strategi. Ingenjörerna måste få bättre löner och de måste få ta del av det värde de skapar, säger, Ellinor Bjennbacke.

Ellinor Bjennbacke tror också att det är först då som industriföretagen kommer att bli mer attraktiva som arbetsgivare och få tillgång till den kompetens som de i dag säger sig sakna.

– De behöver också tänka mer långsiktigt och återinvestera en del av de höga vinsterna i kompetensutveckling av befintlig personal. På så vis kan industrin bli den motor som bygger Sverige även i framtiden.

Text: Fredrik Söderlund

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor