European Media Partner
KRAV: "Ett hållbart jordbruk är en ödesfråga" LIVSMEDELSBRANSCHEN

KRAV: "Ett hållbart jordbruk är en ödesfråga
"

Ett hållbart jordbruk är en ödesfråga
. Jordbruketl i Sverige och runt om i världen står för en stor del av klimat- och miljöpåverkan både globalt och lokalt. Men med hållbar produktion av livsmedel så når man också de många lösningarna, menar Anita Falkenek, VD för KRAV.

”En nyligen gjord undersökning visar att svenska gårdar som drivs ekologiskt har bättre lönsamhet än traditionella lantbruk.”

Vi får mer eller mindre dagligen rapporter i media om klimatförändringar och om hur naturen håller på att utarmas som en följd av mänsklig påverkan. Ett hållbart jordbruk är en ödesfråga
. 
– Det gäller inte minst inom jordbruket som måste bli mer långsiktigt hållbart. Och det är inte bara möjligt, det är också nödvändigt. Inte minst för våra barn och barnbarns skull, säger Anita Falkenek, VD på KRAV. 

Svenskt jordbruk ligger långt framme jämfört med hur det ser ut i många andra länder. Vi har en tuff lagstiftning, vi är ledande när det gäller djurskydd och djurhälsa och det finns ett stort intresse både bland konsumenter och bland producenter för hållbart producerad mat i landet.

Anita Falkenek understryker att det krävs flera, parallella åtgärder både inom jordbruket, industrin och av oss konsumenter.
– Det är helt klart nödvändigt att gå över till ett mer hållbart jordbruk, och där har ekologiskt och KRAV tydliga regelverk som skyddar jorden, vattendrag och den biologiska mångfalden.

LÄS MER: Regeringen storsatsar på lantbruket

Anita Falkenek förklarar att det finns goda förutsättningar att öka det ekologiska jordbruket.
– En nyligen gjord undersökning visar att svenska gårdar som drivs ekologiskt har bättre lönsamhet än traditionella lantbruk. Successivt ökar också de ekologiska gårdarnas skördeutfall, dels för att kunskapen om grödor och brukningsmetoder ökar och dels för att jordarna mår bättre när deras bördighet ökar.

En annan förutsättning som Anita Falkenek lyfter fram är att konsumenterna fortsätter att efterfråga ekologiskt producerade livsmedel.
– De svenska bönderna är duktiga på att ställa om sin produktion efter det som vi konsumenter efterfrågar, säger Anita Falkenek.


Men som konsumenter måste vi också ta ett större ansvar, framhåller Anita Falkenek.
– Livsmedel i dag är egentligen generellt sett för billiga. Produktionen av livsmedel har blivit allt mer effektiv, vilket är bra men ofta på bekostnad av en stor miljö- och klimatpåverkan. Något som det som konsument är svårt att ha fakta om.

– Dessutom slänger vi konsumenter i dag en stor del av de livsmedel som vi handlar, och som därmed kostat oss pengar att köpa och kostat miljön att tillverka. Även förädlings- och butiksleden behöver minska sitt svinn av livsmedel som kasseras.

En tredje aspekt som Anita Falkenek understryker, är att vi måste förändra våra matvanor även på annat sätt.
– Vi måste öka andelen vegetabiliskt och äta mindre kött. Det är bra både för vår hälsa och för miljön. Det är helt enkelt mer resurseffektivt och har långt mindre klimatpåverkan att odla grönsaker och spannmål som vi som konsumenter äter än att ge det till nötkreaturen. Men när vi väl äter kött är det angeläget att vi väljer kött från ekologiska gårdar eller från djur som betat på naturbeten.

– Det är också mycket viktigt att komma ihåg att ekologiska jordbruk behöver djuren för att skapa ett hållbart kretslopp med näringen.

En fråga som Anita Falkenek ofta får är om maten skulle räcka till alla om all mat producerades på ekologiskt vis.
– Ja, det är jag övertygad om, säger hon med eftertryck. Men det kräver att vi använder en kombination av de förutsättningar som finns, det vill säga minska matsvinnet och vår köttkonsumtion. Då kan de livsmedel som produceras odlas och produceras ekologiskt, så att det inte sker på naturens bekostnad.

– Det finns dessutom en reserv. Upp till tio procent av all jordbruksmark i Sverige ligger i dag i träda. 

Produktionen av livsmedel i Sverige och runt om i världen står för en stor del av klimat- och miljöpåverkan både globalt och lokalt. Men med hållbar produktion av livsmedel så når man också de många lösningarna, menar Anita Falkenek, VD för KRAV.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor