European Media Partner
Anna Nyström, Johan Freij & Ulf Weitze RESURSER

Expertpanel med fokus på gruva och skog

Ulf Weitze, Forum Fastighetsekonomi.

 

Vilka krav ställs på den som ska köpa skog? 
– Du måste ha ett gediget intresse för att sköta skog. Har man det kan det bli en riktigt bra resa! Är du inte själv kunnig så bör du ta hjälp med förvaltningen, åtminstone om det är en större fastighet. 

 

Hur hittar man som köpare en lämplig fastighet? 
– Bestäm dig för vilket län eller region du främst vill hitta något i och följ sen marknaden på Hemnet eller på lantbruksmäklarnas egna hemsidor.
Åk runt och titta på flera fastigheter så du ser skillnaden på skog och skog och vad de olika fastigheterna lämpar sig bäst för. Fråga dig själv vad som är viktigast, bra avkastning i närtid eller kan jag vänta i 20 år, är jaktmöjligheterna viktiga eller är det kanske boendet som är det viktigaste?

  

Vad kännetecknar en bra investering? 
– När du hittar en fastighet som har välskött skog, bra bonitet och en relativt jämn åldersklassfördelning och din belåningsgrad stannar under 50 %, då kan det vara läge att slå till.  

 

Vilka varningssignaler finns och vad bör man undvika? 
– Var påläst och läs igenom prospektet noga och be att få tillgång till alla handlingar och avtal som rör fastigheten. Se upp om det finns stora arealer med nyckelbiotoper. Lita inte blint på skogsbruksplanen, speciellt inte om den är gammal. Är du själv osäker på skogstillståndet så anlita en konsult som kollar upp skogen åt dig. Kom ihåg att du har en långtgående undersökningsplikt. Gör en cash-flow kalkyl innan förvärvet så du vet hur mycket belåning fastigheten tål. Kom ihåg! Låneräntan blir sannolikt inte lägre än vad den är 
i dag.


 

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog & Lantbruk Danske Bank 

 

Vad händer på makroplanet? 

–      För sågade trävaror så ser vi sannolikt slutet på den rekordlånga uppgång som höll i sig i hela 37 månader. Det har varit en synkroniserad god byggaktivitet i hela världen. Samtidigt har man inte sågat sönder konjunkturen på klassiskt manér, huvudsakligen beroende på att sågverken inte fått fram mer timmer. Under det senaste halvåret har den, så viktiga kinesiska importen mattats av och i september såg vi hur priskurvan på trävaror planade ut och nu har vänt nedåt. Byggandet är fortfarande bra i stora delar av världen men viräknar med en lugnare marknad under vintern och därefter får vi se vad våren har i sitt sköte.

 

Vad beror den höga investeringsviljan på? 

–      Investeringsviljan inom skogssektorn drivs generellt av en ökad levnadsstandard i världen samt en eskalerande användning av förnyelsebara, klimatsmarta material. De senaste årens investeringsboom i svensk skogsindustri härrör i huvudsak till några väldigt stora projekt. 

 

Vad har industrin för utmaningar och möjligheter framför sig?

- Vi har ett kraftigt ökat behov av förnyelsebara produkter inom alla sektorer och ett klimatsmart byggande. Dessutom krävs det dramatiskt ökade volymer av biobaserade drivmedel. I debatten låter det som att el är lösningen på allt, men vi kan ju knappast skrota de lastbilar, fraktfartyg och flygplan som vi bygger i dag. De kommer att bli en lång övergångsperiod och där skogen är en viktig del av lösningen. Många av våra skogsindustrier kommer att vara avancerade biokombinat som producerar en rad olika produkter inom bara några år.


Anna Nyström, Skogsmäklarna 

 

Berätta om ert företag?

– Skogsmäklarna är ett fristående och obundet mäklarföretag med specialisering på jord- och skogsbruk. Vi förmedlar fastigheter, jobbar med generationsväxlingar och övriga överlåtelser, upprättar skogsbruksplaner och ger skoglig rådgivning.

– På byrån är vi fem personer med många och års erfarenhet från skogsbrukets olika verksamheter från planta till planka, från köp till försäljning, från bokföring till deklaration.

Hur arbetar ni med skogsinvesteringar?
– Vi förmedlar stora och små fastigheter med köpare från hela världen och det finns ju många skäl till att investera i skog och skogsmark.

Vilken är den största utmaningen i branschen just nu?

– Att det saknas en öppen debatt där skogens alla värden får dryftas. Vi borde debattera mer kring balansen mellan naturvård och produktion i skogen, arbetstillfällen och landsbygdens ut-/avveckling samt skogens betydelse för vår välfärd och framtid.

Hur ser er framtidsvision ut?
– Jag hoppas på en generationsväxling inom skogsbruket där nya intresserade ögon ser utvecklingsmöjligheter!

Dela artikeln

Journalist

Filip Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor