European Media Partner

Färdplanen för ett hållbart byggande tar form


Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Samtidigt som befolkningstillväxten kräver fler bostäder och mer infrastruktur måste byggsektorns klimatutsläpp minska, säger Birgitta Govén, energiexpert Sveriges Byggindustrier.

”Kedjan är som bekant inte starkare än den svagaste länken. Ju tidigare i planeringsprocessen hållbarhetstänket kommer in, desto större är chansen att vi lyckas hela vägen.”

Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor visar nu vägen till ett hållbart samhälle. Till 2030 ska utsläppen halveras och 2045 har sektorn nollat sina utsläpp.

Klimatet har 25 avgörande år framför sig. Att skapa förutsättningar för det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. Därför samlas hela värdekedjan och tar ett gemensamt krafttag för att tillsammans driva frågorna och lösa knutarna för att bygg- och anläggningssektorn ska bli hållbar. Över 100 företag, kommuner och organisationer har skrivit under färdplanen och åtagit sig att bidra till omställningen.

Helheten är den viktigaste ledstjärnan i arbetet. När vi ska bygga och renovera hållbart måste alla parametrar finnas med i bilden; energi, klimat, miljö, ekonomi. Vi har varken tid eller råd att ta en sak i taget. Hållbar upphandling, kompetenshöjning, grön finansiering, resurs- och avfallsfrågan, cirkulär ekonomi och energieffektivisering är utvecklingsområden deltagare i färdplansarbetet har prioriterat för att uppnå färdplansmålet. Vi är igång med projekten hållbar upphandling samt att ta fram en vägledning för mätning. Vi måste ju mäta samma saker på samma sätt för att kunna jämföra och bli bättre. Projekten ska resultera i effektiva arbetsprocesser och goda exempel för sektorns alla aktörer – det ska vara lätt att göra rätt!

Kedjan är som bekant inte starkare än den svagaste länken. Ju tidigare i planeringsprocessen hållbarhetstänket kommer in, desto större är chansen att vi lyckas hela vägen. Hållbarhetskrav måste ställas i alla upphandlingar och följas upp noggrant. Krav utan uppföljning leder inte till den förändring vi behöver uppnå. Kriterier avseende klimat och miljö måste beskrivas i bygg- och installationshandlingarna i tidigt skede för att respekteras och tas hänsyn till genom hela byggprocessen.

Kunskapshöjning är lösningen på många av problemen vi ställs inför. En beställare måste veta vilka hållbarhetskrav som ska ställas, konsulter och arkitekter måste ha tillräcklig kunskap för att beskriva dessa krav i handlingar och på ritningar. Entreprenören i sin tur måste ha tillräcklig kunskap för att bygga och installera på rätt sätt. Och när byggnaden till sist ska rivas måste materialet kunna återanvändas i största möjligast mån.

Banker och övriga finansiärer är också viktiga aktörer mot en hållbar bygg- och anläggningssektor. Grön finansiering är avgörande för att genomföra de omfattande renoveringar som krävs för att exempelvis göra miljonprogrammet hållbart. Det finns goda möjligheter till många intressanta projekt inom färdplansarbetet som kan finansieras med gröna lån. Fönstret är öppet.

Nu när sektorn strävar mot samma mål kommer ett hållbart fastighetsbestånd bli verklighet – senast 2045.

Birgitta Govén, Energiexpert, Sveriges Byggindustrier

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor