European Media Partner

Filippa Reinfeldt: ”Därför behövs privata aktörer i vården”

Privata vårdbolag är viktiga för att vi tillsammans ska klara de utmaningar och investeringar som vården och omsorgen står inför menar Filippa Reinfeldt på Aleris.

Alla är rörande överens om att det ska vara stenhård kontroll på utförare av vård.

Filippa Reinfeldt tar emot i Aleris lokaler dit man nyligen flyttat, vägg i vägg med Sabbatsbergs sjukhus. Ett av de sjukhus i Norden där företaget bedriver vård.

På frågan om hur den svenska vården mår svarar hon att tillståndet på det stora hela är gott, men att det finns stora utmaningar.
– De medicinska resultaten inom sjukvården är generellt mycket goda. Samtidigt är köerna för långa. Många upplever brister i bemötande och inflytande över vården man får. Här måste vi bli mycket bättre, bland annat genom att lyssna mer på patienternas behov och att använda modern teknik.

Hon fortsätter.
– Demografin är en annan utmaning. Det positiva är att vi är friskare så att vår genomsnittliga livslängd ökar och befolkningen ökar. Två orosmoln är att det kommer att saknas äldreboenden redan om några få år och att det kommer att saknas personal i vårdyrken generellt.

Vård- och omsorgsfrågor har varit hennes hjärteämne länge. Hela vägen från ordförande för Socialnämnden i Täby via ordförandeklubban i Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd samt moderaternas talesperson i vårdfrågor till där hon är idag. På Aleris ingår hon sedan tre år tillbaka i koncernledningen och ansvarar för affärsutveckling och Public Affairs.
– Jag brinner för att utveckla vården utifrån först och främst jämlikhet, kvalitet och tillgänglighet, men även effektivitet, säger hon.

Att Filippa Reinfeldt är en förespråkare för valfrihet känner de flesta till. Systemet som används i Sverige där både offentliga och privata utförare arbetar på uppdrag av landsting och kommuner anser hon är ett mycket effektivt sätt att använda våra gemensamma resurser.
– Men Sverige behöver fler privata utförare, tycker jag. Patienter och äldre ska så långt det är möjligt kunna välja vem som ska hjälpa dem. Jag tror även att många potentiella arbetsgivare bidrar till att göra vård- och omsorgsyrken mer attraktiva.

Debatten runt vinster i välfärden menar Filippa Reinfeldt har hamnat väldigt fel. Alldeles i onödan egentligen. Och här är hon pragmatisk.
– Alla partier oavsett ideologi är ju rörande överens om att vård och omsorg – offentlig eller privat - inte ska kosta mer än nödvändigt. Man ska inte behöva vänta onödigt länge och det ska vara stenhård kontroll och uppföljning på utföraren. Det ska vara ekonomiskt kännbart att medvetet slarva eller göra fel. Utförare som inte sköter sig ska åka ut snabbt. Men om nu privata vårdgivare kan utföra vård och omsorg effektivare och till minst samma kvalitet som offentliga, varför ifrågasätter politikerna då inte kostnadsnivåerna i offentlig vård? frågar hon retoriskt.

Hon nämner S:t Görans sjukhus som drivs av Capio, som ett exempel. Under flera år i rad har sjukhuset rankats som ett av de bästa mindre sjukhusen av tidningen Dagens Medicin. Ett annat exempel är Bollnäs sjukhus som Aleris tog över och driver sedan 2012 på uppdrag av Region Gävleborg, efter år av bekymmer och nedläggningshot.

Övertagandet möjliggjordes genom en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centern i Gävleborg. Även Aleris Bollnäs sjukhus har under ett antal år rankats som ett av landets bästa mindre sjukhus av Dagens Medicin.
– Debatten på riksplanet lever tyvärr kvar i mediebilden som gavs av bland annat Carema. Men det har hänt mycket efter det. Paradoxalt nog har Socialstyrelsens undersökningar gång efter gång slagit fast att privata utförare håller lika hög eller högre kvalitet till samma eller lägre kostnad jämfört med motsvarande offentliga verksamheter.

Hon vill även peka på den växelverkan som behöver ske mellan privat och offentligt för att fortsätta utveckla vården och omsorgen.
– Om man börjar med vården så innebär digitaliseringen jättelika möjligheter att öka tillgänglighet och att få bort monotona arbetsuppgifter. Det är inte en slump att det är Aleris, med vår digitala tjänst Doktor24, och andra privata aktörer som investerat och drivit på denna utveckling. Och när det gäller omsorgen har Finansdepartementet konstaterat att det behöver byggas 300 äldreboenden i Sverige till 2025. Redan i dag är det privata aktörer som bygger en mycket stor andel av de nya äldreboendena.

Bland annat därför är talet om kringskurna vinster för vårdbolag oroväckande. Marknaden behöver långsiktiga spelregler för att tillgången på de privata investeringar som behövs inte ska hotas.
– Det är allvarligt om man slår undan benen för en kvinnodominerad bransch med ovanligt många kvinnliga entreprenörer och eldsjälar. Man stryper då också tillförseln av investeringar som behövs för att vi även framöver ska ha en vård och omsorg i toppklass.

Privata vårdbolag är viktiga för att vi tillsammans ska klara de utmaningar och investeringar som vården och omsorgen står inför menar Filippa Reinfeldt på Aleris.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor