European Media Partner
Annette Eriksson, ordförande i exportkontrollföreningen. INDUSTRI

Fler vill göra rätt

”Brexit är ingen stor fråga just nu”, Annette Eriksson. Exportkontrollföreningen kan inte ligga på latsidan. En ökad medvetenhet och snåriga regelverk gör att medlemsantalet ständigt ökar. Målet för de nu drygt 300 medlemmarna är framför allt att göra rätt för sig – något som inte alltid är helt enkelt. 

”Att behovet finns kan vi tydligt se, inte bara på ökningen av antalet medlemmar, utan också intresset för våra utbildningar.”

Sveriges exportkontrollförening, som i år firar 25-årsjubileum, har som främsta uppgift att stödja personer i företag som jobbar med export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, det vill säga produkter som, i fel händer, skulle kunna användas inom andra områden än de avsedda. Det ständigt ökade medlemsantalet kan antas bero på en alltmer komplex lagstiftning men också på en ökad medvetenhet bland svenska företag:
– Allt fler vill göra rätt för sig och då kan man vända sig till oss för att få hjälp med att faktiskt göra allt enligt regelboken, förklarar föreningens ordförande Annette Eriksson.

Och att göra rätt för sig kan ibland vara svårare än man tror. Det är ofta inte bara en uppsättning lagar och föreskrifter man ska förhålla sig till, utan ibland flera stycken och då gäller det att veta vilka och hur de ska tolkas. Även om man har tillstånd från svenska Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) så kan det samtidigt krävas godkännande av andra länder. Det är här exportkontrollföreningen kommer in i bilden. Med kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte försöker man lotsa rätt.
– Att behovet finns kan vi tydligt se, inte bara på ökningen av antalet medlemmar, utan också intresset för våra utbildningar, menar Annette Eriksson, som även ser föreningens konferenser som viktiga:

– Vi anordnar kortare konferenser då aktuella exportkontrollfrågor behandlas, ofta med hjälp av inbjudna svenska eller internationella experter. Dessa har blivit så populära att de även lockar utländska deltagare – trots att de ofta hålls på svenska!

Föreningen fungerar också som remissinstans och lämnar synpunkter till myndigheter i exportkontrollfrågor, samtidigt som man utgör ett oöverträffat expertnätverk eftersom medlemmarna i föreningen är personer som arbetar med exportkontrollfrågor i företag, organisationer eller myndigheter.

Framför allt fyller man en viktig funktion för många mindre företag som varken har tid eller kompetens att reda ut så pass komplexa situationer.
– Många situationer är relativt komplicerade att hantera och eftersom dessutom regler och föreskrifter ofta ändras är det svårt, för att inte säga omöjligt, för mindre verksamheter att på egen hand lösa det. Då kan det vara bra med någon att hålla i handen.

Den högst osäkra utvecklingen kring utgången av de något segdragna Brexit-förhandlingarna skulle med andra ord kunna leda till ytterligare komplexitet?
– Just Brexit påverkar inte vårt arbete nämnvärt eftersom Storbritannien redan omfattas av regler och föreskrifter som inte direkt kommer att påverkas av utgången av förhandlingarna, fortsätter Annette Eriksson och utvecklar:

– I en förlängning kan det kanske bli aktuellt med nya avtal, men just nu är det inget bekymmer.

Kanske tur det eftersom exportkontrollföreningen och dess medlemmar verkar ha fullt upp som det är, utan ett Storbritannien som lämnat unionen med eller utan avtal.


Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor