European Media Partner

Flexibilitet och kundfokus är framtiden för fastighetsägare


Den kommersiella fastighetsbranschen utvecklas just nu snabbt och nya trender kommer att få stor betydelse för branschens fortsatta utveckling. Den traditionella arbetsplatsen börjar få nya former där var och hur vi arbetar kommer att förändras.

”Det är svårt att säga exakt hur branschen kommer att förändras, men viktigt att vara medveten om att den kommer att förändras.”

Mariette Hilmersson som är VD för Castellum region väst och har arbetat 20 år i fastighetsbranschen ser tydligt hur förvaltningen av fastigheter har förändrats.
– I dag står människan ännu mer i centrum vilket innebär att när vi utvecklar arbetsplatser är det inte kvadratmetrarna som är det viktigaste utan människorna som ska jobbar där och deras behov, hälsa och möjligheter att prestera, säger Mariette Hilmersson.

För att tillgodose dessa behov startade Castellum ett innovationslabb, Next20, med syfte att gå i spetsen för en digitalisering av fastighetsbranschen. Ett av projekten är Handly som handlar om att underlätta vardagen för de som arbetar i Castellums fastigheter. Genom Handly kan all e-handel levereras direkt till ett smart skåp på arbetsplatsen och man slipper åka runt till utlämningsställen och hämta ut varor.


En trend som hela fastighetsbranschen nu ser är Co-working. Det växer i snabb takt varje år och är en ny skepnad av de klassiska kontorshotellen. Coworkingområdet kommer att förändra kundernas krav på fastighetsägare och därmed skapa nya affärsmöjligheter. Coworking kan exempelvis innebära att man försöker hitta olika företag och människor där värderingar och affärsområden är inom samma område så att synergieffekter kan uppstå och att man med dessa olika parter sedan delar på samma kontor.

Man kanske behöver ett hyreskontrakt för korttidsuthyrning eller så ser man fördelar med att dela på ett par parkeringsplatser i samma garage. En sammanfattning av Coworking kan vara att ju fler företag som sitter i samma lokal desto fler tjänster kan man samsas om, desto fler kostnader kan man dela på och desto fler personer med olika kompetens kan man förverkliga idéer med.

När det gäller framtiden är det såklart svårt att veta hur det kommer att bli, men Mariette Hilmersson vågar sig ändå på att sia om hur förvaltningen av fastigheter kommer förändras med ny teknik och den unga generationens nya behov. Vi tar avstamp i dagens ungdom för att ge en hypotes av den kommande utvecklingen.
– Dagens unga har mycket större krav på sina jobb och byter arbeten flera gånger tills de hittar ett där deras personliga egenskaper kommer till större användning och där de kan förverkliga drömmar, vilket är väldigt positivt. Det ställer samtidigt större krav på fastighetsbolagen att vara mer flexibla, säger Mariette.

Utvecklingen medför även att man sitter mer på olika platser men ändå får kvalitativa möten genom nya tekniska möjligheter.
– Det är svårt att säga exakt hur branschen kommer att förändras, men viktigt att vara medveten om att den kommer att förändras, säger Mariette. 


Dela artikeln

Journalist

Tim Jaques

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor