European Media Partner

Fokus på E-mobility


1. Vilken är en största utmaning i dag?
2. Hur kommer E-mobility-branschen utvecklas under en 5-årsperiod?
3. Vad krävs för att fler ska välja el-fordon?
4. Vad gör ni?


Martina Wikström

– Energimyndigheten 

1. Att lyfta betydelsen av hemmaladdning. Stort fokus ligger i dag på publik laddning med höga laddeffekter, men dessa laddstationer är främst ett komplement till den huvudsakliga hemmaladdningen. 

2. EUs kommande utsläppskrav på personbilar kommer att gynna laddfordon och även det nya fordonsskattesystemet, Bonus-malus, subventionerar fordon med låga utsläpp. Det kommer nog fortfarande finnas ett behov att stimulera försäljningen.

3. Ökad kunskap om vad laddfordon är. När fler inser att detta inte bara är ett storstadsfenomen kommer marknadsandelen öka.

4. Energimyndigheten är en stor forskningsfinansiär och ger stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom e-mobilityområdet. Vår programportfölj innehåller projekt som
syftar till att öka teknikens energi- och resurseffektivitet, både var det gäller fordonen och laddinfrastruktur, men också projekt som syftar till att utveckla samhället på ett mer transporteffektivt och jämlikt sätt. Energimyndigheten är även nationell samordnare av laddinfrastruktur.Carl-Johan Dalin 

– Garo

1. Att i god tid kunna förutse hur snabbt efterfrågan på nya fordon och laddare växer och därmed fortlöpande kunna anpassa våra produktions- och rekryteringsbehov.

2. Baserat på den politiska konsensusen inom EU om att minska de fossila utsläppen, så räknar vi med en stark tillväxt. Även uttalanden från bilindustrin utlovar investeringar överstigande 100 miljarder EURO för att ta fram nya eldrivna fordon under de närmaste 3–5 åren.

3. Gemensam lagstiftning om minskade utsläpp. Förbjuda icke eldrivna fordon i de större tätorterna. Flytta fokus från bilarna till behovet av att bygga upp en väl fungerande laddningsinfrastruktur. Statliga stödprogram. Reducera priset med cirka 20–30 procent för att attrahera fler.

4. Garo är sedan 2010 den ledande aktören i Skandinavien inom området laddinfrastruktur. Vårt produktprogram är uppbyggt för att passa alla målgrupper och samtliga typer av fordon. Allt från laddare på villauppfarten, i parkeringsgaraget, på arbetsplatsen, vid köpcentret och längs motorvägen finns i vårt sortiment. Bland våra kunder och slutanvändare kan nämnas elgrossister, kommuner, energibolag, affärskedjor, snabbmatsrestauranger, parkering och fastighetsägare.Martin Prieteo Beaulieu

– Gröna Bilister 

1. Att få fler samhällsaktörer att flytta blicken från bilen och prata om mobilitet och tillgänglighet. Att gå från att köpa eller upphandla fordon till hållbara mobilitets- och transporttjänster.

2. Branschen kommer att utvecklas snabbt. Elektrifiering, digitalisering och nya affärsmodeller kommer att förändra hur vi förflyttar oss i dag.

3. Redan i dag är elbilar konkurrenskraftiga om man tittar på hela kostnaden (Total Cost of Ownership) och räckvidden räcker för de flesta så länge man har tillgång till laddning. Vad som behövs är informationsspridning och utbyggnad av infrastrukturen.

4. Gröna Bilister arbetar inom områdena; Bilen, Bränslet och Beteendet. Vi arbetar främst med att informera, granska och påverka för att påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem i hela landet. Vår roll är att stödja utvecklingen av e-mobilitet utifrån ett systemperspektiv med användaren i centrum.Paul Eriksson

– Next Green

1. Att som litet företag kunna konkurrera med större och ekonomiskt starkare branschkollegor.

2. Troligen kommer antalet laddbara personbilar närma sig 500 000 i Sverige. Ökat begagnatutbud gör att fler privatpersoner kommer att ha elbilar. Ny generation av elbilsbatteri med högre kapacitet på samma vikt. Induktiv laddning i hemmen. Självkörande bilar i nivå fyra.

3. Längre räckvidd till lägre pris. Fler elbilsmodeller från de kända märkena. Ett begagnatutbud. Insikt om att det faktiskt fungerar bra med elbil.

4. Energimyndigheten är en stor forskningsfinansiär och ger stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom e-mobilityområdet. Vår programportfölj innehåller projekt som syftar till att öka teknikens energi- och resurseffektivitet, både var det gäller fordonen och laddinfrastruktur, men också projekt som syftar till att utveckla samhället på ett mer transporteffektivt och jämlikt sätt. Energimyndigheten är även nationell samordnare av laddinfrastruktur.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor