European Media Partner

Fokus på en hållbar livsmedelskedja 


Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra matvanor. Tillsammans med producenter och konsumenter har de ett viktigt ansvar i frågan om en hållbar livsmedelskedja.

Vi måste hitta förändringar som är bra för klimatet och hälsan, samtidigt som de är lönsamma.

Generaldirektör Annica Sohlström på Livsmedelsverket menar att det är viktigt att väga in alla aspekter av hållbarhet när man diskuterar ett hållbart livsmedelssystem. De innefattar hälsa, miljö och klimat, men också sociala aspekter som ojämlikhet och ekonomisk hållbarhet.
– Det är en stor utmaning att hålla ihop alla delarna för att det ska gå åt rätt håll. Vi kan inte fokusera på en sak, utan måste hitta förändringar som är bra för hälsan, miljön och klimatet, samtidigt som de är lönsamma eller kan bli det, så att företagen är villiga att göra den här omställningen, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Rent historiskt har Livsmedelsverket fokuserat på hälsa i sina kostråd men sedan några år tillbaka lyfter de även miljö. Annica Sohlström förklarar att vi behöver skapa ett samhälle där det är möjligt för alla att äta hållbart utifrån hälsa och miljö. Det måste vara lättillgängligt och enkelt att välja bra mat.
– Hela Sverige måste med på tåget och det här får inte bli något projekt för en välutbildad grupp i storstäderna som redan är väldigt hälso- och miljömedvetna. Den stora utmaningen är hur vi driver en omställning av den här sektorn som attraherar det stora flertalet människor.


För Livsmedelsverket ligger extra fokus på den offentliga sektorn där de vill integrera miljöaspekten ännu tydligare i sina råd.
– För oss har utbudet och måltider i offentlig sektor varit viktigt att fokusera på eftersom det är ett ställe där vi når alla. Det offentliga kan också gå före och driva en förändring gällande utbud i de uppköp och inköp de gör.

Annica Sohlström framhåller att livsmedelsproducenter givetvis har ett stort ansvar i att se till att det finns livsmedel som är bra för hälsan, miljön och klimatet. Att äta hälsosamt och miljömedvetet får inte resultera i ett nischat utbud som bara ett fåtal har råd med. Att äta hållbart behöver i stället bli normen. Hon lyfter matsvinnet som en viktig fråga för både producenter och konsumenter.
– Inte sällan kan det vara billigare kilopris i storförpackning än mindre förpackningar och det lockar såklart till stora inköp. Såna saker är viktiga att se över och tänka på.

Även konsumenter bär ett betydande ansvar i förändringen till en miljövänligare livsmedelskedja. Ofta krävs att konsumenten är intresserad och påläst för att kunna göra smarta val, och det är ett komplext ämne, menar Annica Sohlström.

Därtill lever vi i ett ojämlikt samhälle med olika förutsättningar för att konsumera hållbart. Men att koncentrera sig på några utvalda förändringar kan göra stor skillnad.
– Man kan försöka att äta mindre kött, men behöver inte bli vegetarian. När man äter kött kan man välja det från djur som har fått beta ute. Äter man sedan mer vegetabilier, mindre skräpmat och inte kastar mat så kommer man väldigt långt, avslutar Annica Sohlström.

Annica Sohlström är generaldirektör på Livsmedelsverket. Hon har tidigare varit avdelningschef vid Livsmedelsverket, generalsekreterare för Forum Syd och forskningssekreterare vid Sida. Annica är docent i nutrition vid Linköpings universitet och innehar en doktorsgrad i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet.

Dela artikeln

Journalist

Emma D Markovic

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor