European Media Partner

Folkhälsan viktig för samhället


Välfärden står inför många utmaningar vilket gör att en god hälsa blir allt viktigare. GIH är världens äldsta idrottshögskola och erbjuder utbildningar inom allt ifrån hälsopedagoger till idrottslärare och tränare.

Text: Ylva Sjönell

Foto: Jens Arenhill

Kraven på tränarlicenser ökar, även om de varierar mellan olika sporter.

Insikten om vikten av en god hälsa hos medborgarna gör att arbetsmarknaden växer för de som utbildar sig inom idrott och hälsa
– Vi ser tydligt en ökad efterfrågan på våra studenter. Lärarbristen skapar ökat intresse för idrottslärare, och behovet av att arbeta preventivt med hälsa inom företagshälsovård, skola och psykiatri har ökat markant, konstaterar Maria Fernström, lektor i idrottsvetenskap och utbildningsledare för hälsopedagogprogrammet.


En av GIH:s utbildningar är att bli hälsopedagog – ett begrepp som blir alltmer känt.
– Hälsopedagoger kan jobba på alla nivåer, till och med på ledande positioner i företag eller i samhället. De studenter som har gått hälsopedagogprogrammet får som en extra bonus en European Standards PT-licens som ger dem möjlighet att arbeta som personlig tränare, fortsätter hon.

Men fortfarande är det programmet för lärare inom idrott och hälsa som lockar flest.
– För att ta en lärarexamen krävs att studenterna tar examen i två ämnen, vilket genomförs i samarbete med andra lärosäten. Vi erbjuder även möjligheten att bli lärare inom specialidrott och därmed undervisa på landets olika idrottsgymnasier. Det finns i dag cirka 10 000 elever på idrottsgymnasier som läser någon form av specialidrott, och intresset bara ökar, berättar Maria Fernström.

En av GIH:s utbildningslinjer som syns mer utåt är tränarprogrammet som genom åren fostrat många kända profiler, bland annat Lars Lagerbäck och Pia Sundhage.
– Kraven på tränarlicenser ökar, även om de varierar mellan olika sporter. Jag kan tycka att licenser borde finnas inom alla sporter, även om det är svårt att genomföra i praktiken vad det gäller ungdomsidrotten, förklarar Dan Wiorek, adjunkt och utbildningsledare för tränarprogrammet på GIH.


För att gå tränarprogrammet krävs att man är aktiv idrott, sedan kan man ha nästan vilken inriktning som helst, allt från fotboll och kampsport till gymnastik och konståkning.
– Till tränarprogrammet kommer både yngre studenter och de som redan arbetar som tränare men vill utveckla sig och få en gedigen och forskningsförankrad tränarutbildning. Inom tränarprogrammet har man också möjlighet att få svensk idrotts elittränarutbildning med i sin tränarutbildning, fortsätter han.

Många av utbildningarna på GIH är treåriga, men man kan även läsa enstaka kurser. Det finns även ett Sport Management-program för de som kan vilja bli manager inom någon sport, ett program som innehåller mer ekonomiska och juridiska studier anpassat för just den yrkesgruppen.
– Våra utbildningar sker också i nära samverkan med den forskning som bedrivs på GIH inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Forskningen sker i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället och andra högskolor. Bland forskningsprojekten finns hur folkhälsan påverkar samhällsekonomin och även hur en mer aktiv livsstil kan öka både prestationsförmågan och vara viktig för det psykiska välbefinnandet hos den enskilda individen, avslutar Dan Wiorek.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor