European Media Partner
Gamla känner sig ofta diskriminerade och anser sig inte ha samma mänskliga rättigheter. HÄLSA

För dålig kompetens inom äldreomsorgen

Tyvärr finns det stora brister i både utbildning och kompetens inom äldreomsorgen. Att kunna ta hand om multisjuka äldre är den viktigaste utmaningen i dag, menar Yngve Gustafson.

”Gamla känner sig ofta diskriminerade och anser sig inte ha samma mänskliga rättigheter.”

Hur de äldre i vårt samhälle behandlas handlar mycket om hur vår kultur ser på gamla människor, menar Yngve Gustafson som är professor i geriatrik.
– Det finns en attityd att det varken är fint att bli gammal eller att jobba med gamla människor. Dessutom har för få som jobbar med gamla inte tillräckligt med utbildning för att utföra det svåra arbete som det innebär.

– Åldrandet gör att man blir skörare, mer ömtålig och mer svårbehandlad och ofta drabbas av många komplikationer. Därför krävs det en mycket hög kompetens för att de ska få den vård de verkligen behöver.

Yngve Gustafson har haft kontakt med äldreomsorgen i nästan 50 år och jobbade till en början på långvården. Under de senaste 20 åren har klimatet blivit svårare för äldre och han menar att det i dag finns sämre ekonomiska utrymmen för att utveckla vård- och omsorg och rehabiliteringen för gamla människor.
– I dag är det skrämmande att höra hur äldre människor upplever sig själva. De ser sig snarare som en belastning eller ett problem, i stället för en tillgång för samhället. Gamla känner sig ofta diskriminerade och anser sig inte ha samma mänskliga rättigheter.

Cirka hälften av personalen i landet saknar tillräcklig utbildning för att ta hand om multisjuka äldre människor. För lite kunskap om läkemedel är också en vanlig anledning till att gamla blir sjuka i onödan, menar Yngve Gustafson.
– Därför behöver läkare och sköterskor mer kunskap om läkemedel för att varje individ får den medicin som de verkligen behöver. Dessutom är det nödvändigt att läkare följer upp vilken effekt läkemedlet har haft.

En grundläggande förutsättning för att äldreomsorgen ska fungera i dag är att de äldre får i dig den näring som de behöver. Att nattfastan på boenden är för lång är ett vanligt problem, menar Yngve Gustafson.
– Många gamla får en nattfasta på cirka 15 timmar, vilket är fyra timmar längre är Socialstyrelsens rekommendationer. Om du somnar tidigt måste du kunna få en tidig frukost, eller om du är vaken sent måste man kunna få en sen kvällsfika.

Fler äldre människor mår också psykiskt sämre i dag, menar Yngve Gustafson. Han vet att mycket beror på att de känner sig ensamma.
– Sverige har flest ensamma äldre människor i världen. 80 procent av alla över 80 år är änklingar och lever själva. Det bidrar i sin tur till att vi har väldigt många äldre som är deprimerade. I dag är det ungefär en tredjedel av Sveriges landsting som har en äldrepsykiatrisk verksamhet. Det innebär att för få får en möjlighet till en bra behandling.

Mycket inom vård och omsorg har blivit bättre i flera kommuner, menar Yngve Gustafson, men det krävs så pass mycket kunskap att behandla personer med så många typer av sjukdomar som flera äldre har.
– Det råder ingen tvekan om att det också i slutändan handlar om mer resurser. Om det finns mer resurser finns förutsättningarna för att få upp kunskapsnivån inom sjukvården, på äldreboenden och hemtjänsten, säger Yngve Gustafson. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor