European Media Partner

För en förändrad värld där barns drömmar får liv

Erikshjälpens insatser för utbildning, hälsa, trygghet och skydd ger barn och ungdomar möjlighet att våga drömma om framtiden.

Vår ambition är en förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar med de mest utsatta barnen runt om i världen.


Erik Nilsson, grundare av Erikshjälpen


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som grundades 1946 av Erik Nilsson. Erik skapade rörelsen redan som barn, då han var sjuk och själv ville hjälpa och uppmunta andra barn som också var sjuka. 1967 blev Erikshjälpen en stiftelse och har sedan dess utvecklat projektverksamhet, second hand-butiker, Skandinaviska Läkarbanken och materialbistånd – en kombination av att ge människor hopp och att arbeta för ett mer hållbart samhälle i Sverige och runt om i världen. Organisationen finansieras på olika sätt, genom second hand-verksamheten som är en av de största i Sverige, men också genom gåvor och bidrag. Erikshjälpens insatser för utbildning, hälsa, trygghet och skydd ger barn och ungdomar möjlighet att våga drömma.

– Vår ambition är en förändrad värld där barns drömmar får liv. Vi arbetar med de mest utsatta barnen runt om i världen: exempelvis gatubarn i Uganda, barn på sopbergen i Indien, och barn som lever ute i översvämningsområden i Bangladesh. Vår målsättning är att de ska få så goda förutsättningar som möjligt att kunna utbilda sig och komma vidare i livet, säger Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen.


Erikshjälpen arbetar globalt men verkar också i Sverige med att skapa aktiviteter och meningsfullhet för människor som behöver det. De är med och skapar ett tryggare samhälle för barn och ungdomar i förorter och i områden kring stora städer, och second hand-butikerna har också blivit en viktig del i arbetet. Ungefär 3000 volontärer arbetar i butikerna med olika saker, och även de som varit sjukrivna länge erbjuds här en bra utslussning och en möjlighet att komma ut i arbetslivet igen på ett tryggt sätt.

– De vet att de är med i kedjan att faktiskt försöka förändra världen och hjälpa barn på olika sätt, säger Daniel. Det finns ett behov av både social gemenskap och att man känner att man är med och gör nytta i samhället för barn i Sverige och runt om i världen.


Secondhandverksamheten fortsätter att växa och Daniel menar att man märker ett stort intresse när det gäller hållbar konsumtion; av att ta bättre hand om sina prylar och att använda saker i stället för att kasta bort dem. Förutom att utveckla verksamheten med fler second hand-butiker vill Erikshjälpen bli bättre på att förklara sambandet mellan att hjälpa barn på det sättet man gör och hur man hjälper framtiden genom en mer hållbar konsumtion.

– Vi vill också utveckla vårt arbete runt om i världen på ett ännu större sätt och hjälpa ännu fler. Det är vårt mål att det vi gör ska generera medel till att hjälpa ännu fler barn i världen. Coronapandemin har också haft stor påverkan på vårt arbete. Barn och ungdomar hamnar i kläm. De kan inte gå till skolan och många av de mest utsatta barnen som har föräldrar som arbetar en eller två dagar i veckan har det väldigt tufft. När de inte får komma ut som vanligt blir det snabbt att det inte finns någon mat hemma. Det är en stor utmaning vi står inför och vi har mycket att göra på den fronten, avslutar Daniel.

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor