European Media Partner

Fordonsindustrin är Livsviktig

Svensk fordonsindustri är en mycket viktig del av svenskt näringsliv. Den genererar en halv miljon arbetstillfällen varav cirka 136 400 är direkt sysselsatta. 82 400 av dem hittar vi i leverantörsleden vilket utgör nästan 30 procent av Sveriges verkstadsindustri.

CITAT

Här har Sverige en ypperlig chans att vara med och konkurrera

Leverantörsindustrin består av 30 procent av den totala svenska industrin. Inte så många länder i världen kan konkurrera med att kunna tillverka från ax till limpa. Förutom Sverige räknas England, Frankrike, Tyskland och Italien hit.

– Vi är i dag väldigt automatiserade. I kombination med hög kvalitet ger det oss en stor konkurrensfördel, säger Fredrik Sidahl, VD på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen, FKG. Drygt 320 leverantörer inom fordonsindustrin representeras av FKG.

– En viktig faktor är att kunna ha sina leverantörer nära sin huvudverksamhet. Det är ett plus både ekonomiskt och för miljön.

Sverige är ett litet land i de här sammanhangen. Det är viktigt, menar Fredrik Sidahl, att kunna vara ödmjuk. Kunden finns ofta i andra länder och den globala marknaden är mycket viktig. Det är där den stora tillväxtpotentialen återfinns. 99,95 procent av jordens befolkning bor inte i Sverige.
– Ta Mexico till exempel. Där har man snabbt utvecklat en industri med stora företag men det fattas leverantörer på nära håll. Om vi tar Tyskland som exempel, finns en välutvecklad struktur. Vi svenska företag måste få samma villkor som våra grannar i Europa, ett rättvist EU. Mexico behöver importera mycket från alla led och här har Sverige en ypperlig chans att vara med och konkurrera. Fordonsindustrin behöver stora volymer.

FKG har utvecklat ett eget program, Go Global. Man tar med sig en delegation medlemmar till olika intressanta länder med god marknadspotential. Ett slags affärsmässig match making. Projektet genomförs i samarbete med Tillväxtverket och har hittills varit mycket framgångsrikt.

Länder man hittills besökt är bland annat Kina, Brasilien, Ryssland, Iran och Mexico.
– Vi har ungefär 30 procent hitrate på våra resor och det är mycket. Vi är väldigt nöjda med Go Global-resorna so far, säger Fredrik Sidahl.

Det är viktigt att som leverantör vara öppen för export. Många stora företag ställer det kravet. Vill man leverera i Sverige måste man också vara beredd att leverera i andra länder där företaget finns representerat.

Klassiska stötestenar när man vill verka i andra länder kan vara en krånglig byråkrati eller språkbarriärer. Det kan vara klokt att ha någon i sin egen organisation som kan språket där man vill verka. I övrigt, menar Fredrik Sidahl, mottas man oftast av en stor öppen famn.
– I och med regeringsskiftet har vi inte fått förlängt stöd för Go Global, vilket vi anser vara en katastrof. Det kostar inte mycket i förhållande till vad det ger tillbaka i form av export. Det är en viktig bit om vi vill konkurrera på lika villkor med till exempel Tyskland och Frankrike, säger Fredrik Sidahl.

Andra hjärtefrågor för FKG är reglering av betaltider för fakturor, tillgången på riskkapital och korttidsvecka. Det sistnämnda införs under kristider i Tyskland, vilket innebär att företaget får stöd från staten under en period. När den ekonomiska uppgången kommer är det bara att gasa på igen. I Sverige måste man varsla och då tar det tid att sedan bemanna upp igen.

Journalist: Media Resurs Öresund

Fakta

FAKTA

Totalt beräknar man att den svenska fordonsindustrins export är värd 180 miljarder vilket motsvarar tolv procent av Sveriges totala export. Sett internationellt är Sverige också ett unikt land, som trots sin blygsamma storlek har tre fordonstillverkare som på många sätt är ledande, både inom tillverkning och utveckling – Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor