European Media Partner

Förebyggande psykologi ger framgångsrika företag

Vägen till en framgångsrik organisation, med förbättrad arbetsmiljö och hälsa, går genom proaktivt förändringsarbete, menar organisationspsykologen Martin Carlström.

För att förbättra en organisation krävs förändring. Det kan handla om allt från arbetsplatser som inte fungerar och medarbetare som tar skada av arbetsmiljön, till grupper som behöver hitta gemensamma arbetssätt eller organisationer som vill förändra sin organisationskultur.
– Oavsett om vi pratar om hälsa eller arbetsmiljö så är det ett resultat av hur arbetsplatsen fungerar och förebyggande insatser behöver riktas mot just detta, säger Martin Carlström, organisationspsykolog, som tillsammans med en kollega driver konsultbolaget Havinder & Carlström.

I stället för att hantera problemen när de uppstått, kan en organisationspsykolog hjälpa organisationer att förebygga dessa genom att kartlägga de beteenden eller situationer som kan orsaka exempelvis överbelastning, stress, konflikter eller andra risker i arbetsmiljön. 

Det skapar en bra grund till att utveckla och driva en framgångsrik organisation.
– För att organisationen skall bli mer framgångsrik behöver beteenden förändras och bli mer funktionella. Genom att fokusera på hur goda resultat uppnås i en organisation kan vi identifiera de beteenden som är särskilt viktiga för er utveckling, berättar Martin. 

Både ledning och arbetstagare behöver engageras i att påverka dessa situationer eller beteenden, det kan handla om att organisera arbetet på ett mer riskfritt sätt men även om att positivt uppmärksamma eller påminna om säkra beteenden i skarpt läge. Ledarskapet är särskilt viktigt för arbetsmiljö och hälsa, och en framgångsfaktor kan vara att träna personer i ledarroller i bra chefsbeteenden.

Martin arbetar utefter modellen Organizational Behavior Management (OBM), en disciplin som har sina rötter i inlärningspsykologin. Inlärningspsykologin har under ett drygt sekel studerat beteenden och är den vetenskap som också ligger bakom Kognitiv beteendeterapi (KBT).
– Vi hjälper organisationer genom att identifiera de beteenden som gör nytta eller skada i verksamheten och tillämpar sedan inlärningspsykologiska principer för att påverka dessa beteenden.

Det finns också fördelar för organisationer att jobba förebyggande och redan från början inkorporera en organisationspsykolog i arbetet.
– Jag tror att det hade varit mer effektivt om jag som organisationspsykolog fick följa mina kunder i till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gäller att finnas tillgänglig för rådgivning under det vardagliga arbetets gång, snarare än att jag blir inkallad när något har gått fel. 

Det finns en risk när förändringar ska genomföras att alltför stor tilltro sätts till att människor kommer agera rationellt och att det därför räcker att informera om förändringen, menar Martin. 

Martins erfarenhet säger att detta tillvägagångssätt leder till frustration från alla parter, där ledning irriterar sig på förändringsmotstånd och medarbetare upplever sig överkörda.
– Att i stället utgå från att nya beteenden först behöver läras in och att positiv förstärkning är bästa vägen till inlärning är ett arbetssätt som skapar bättre resultat och även bidrar till ett större välmående, menar Martin.

Förebyggande psykologi ger framgångsrika företag

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor