European Media Partner

Förpackningen spelar allt mer huvudrollen


När produkterna blir allt mer lika varandra till innehåll får förpackningen en allt viktigare roll om vi som kunder köper eller inte.

Förpackningen av en produkt får allt större betydelse för om den ska bli en kommersiell framgång. Det är inte heller någon överdrift att hävda att rätt utformning av förpackningen ofta är det som i slutändan avgör om vi som konsumenter väljer den ena produkten framför den andra.
– Det har skett en snabb förändring under senare år där förpackningen blivit ett viktigt instrument i konkurrensen om kunderna, särskilt när det handlar om snabbrörliga konsumtionsvaror. En förpackning handlar i dag om allt från funktionalitet och miljötänk till hur den i slutänden uppfattas av konsumenten, säger Lars Persson som är VD för Tara pac i Lund.

Tara pac som startades i Staffanstorp 1993 är specialiserade på att framför allt ta fram skräddarsydda förpackningslösningar för bland annat livsmedel och kemisk-teknisk industri. Sortimentet består av hinkar, burkar, flaskor och dunkar i alla tänkbara storlekar och former, samt även IBC:er och fat. Vanligtvis handlar det om olika plastförpackningar, men även aluminium och bleckplåt förekommer.
– Våra kunder finns i Sverige, men också i Danmark, Norge och Finland.

Tara pac har ingen egen tillverkning utan fungerar som agent för ett flertal förpackningsföretag från Europa, bland annat i Tyskland, Frankrike och Holland.
– Det gör att vi kan erbjuda lite mer än vad andra kan som ofta är hänvisade till det som tillverkas i det egna företaget, fortsätter Lars Persson.

– På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att hitta lösningar som passar just deras produkt och deras strategi för marknadsföring. I dag ställs det allt större krav på förpackningen i form av funktionalitet, men också att den ska ha ett mervärde.

Som exempel på det nämner Lars Persson förpackningar som innehåller en sked eller lock med pip så att produkten kan konsumeras på stående fot. Ett annat exempel är färghinkar med inbyggt tråg som gör att man enkelt kan stryka rollern med lagom mycket färg.
Tara pacs strävan är att fungera som kundernas ”egna” förpackningsavdelning.
– Vi har lång erfarenhet och djupa kunskaper som vi gärna delar med oss av. Det handlar om allt från vilka tekniska krav som ställs på en förpackning till vad som för tillfället är efterfrågat i konsumentledet, exempelvis PET-flaskor där kunder pressar sin egen fruktjuice, berättar Lars Persson.

– Ett nära samarbete minimerar också risken för missförstånd och att man hamnar i situationer där man skyller på varandra. Med oss som samarbetspartner är det vi som tar ansvaret för att det fungerar. Som en del av våra kunders förpackningsavdelning kan vi dessutom se till att rätt förpackning alltid finns på lager hos kunden eller i vårt eget lager för snabbt avrop.

– Men det kan också handla om så självklara saker som att förpackningen fungerar genom hela logistikkedjan, från produktion till transport och hela vägen in i butik för att sluta med återvinning.

Lars Persson och Yasmine Ströberg, marknadskoordinator på Tara pac, lyfter också fram förpackningens betydelse i arbetet med att bygga varumärken.
– I vår nya digitala satsning som inleddes under hösten via sociala medier och en fantastisk ny hemsida så kan vi genom storytelling och rätt grafiskt uttryck förmedla våra förpackningar på ett helt nytt informativt och inspirerande sätt, säger Yasmine Ströberg. Vi ser en tydlig trend där utsidan på förpackningen allt mer blir en nyckelfaktor för slutkonsumentens val. Trenden är att förpackningen får en allt större roll som varumärkesbyggare, något som allt fler företag också tagit till sig.

– Vi köper helt enkelt mer och mer med ögat! Förpackningen är i många fall en del av produkten och helt avgörande för om vi plockar varan från butikshyllan eller inte. En väl utformad förpackningsdesign med ett häftigt IML-tryck eller digitaltryck i kombination med funktionalitet och hållbarhet ser jag därför är av största värde.

Det gäller inte minst vid impulsköp i till exempel dagligvaruhandeln som är mycket vanligare än vad man kan tro. Så det gäller minst sagt att stå ut i en miljö med många alternativ.
– En följd av vårt sätt att konsumera är att exempelvis att transparenta förpackningar blir allt vanligare, då konsumenten vill se innehållet. Samtidigt får det funktionella inte heller underskattas när mindre förpackningar allt mer få ta plats då vi konsumerar ”on the go” och det behövs förpackningar som kan återförslutas, framhåller Yasmine Ströberg.

– Rent trycktekniskt kan man göra så mycket mer i dag än för bara tio år sedan, exempelvis med mycket färg, olika mönster eller andra motiv som gör att förpackningen sticker ut och upplevs som mer intressant, framhåller Lars Persson.

– Utvecklingen går snabbt framåt och även här hjälper vi gärna till med vägledning. Vi är till exempel marknadsledande av digitaltryck på plasthinkar i Norden, vilket vi kommer att visa upp på Scanpac-mässan i Göteborg i oktober, avslutar Lars Persson. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor