European Media Partner
Återvinning är ledordet inom förpackningsindustrin. Det säger Bo Wallteg vid Nordemballage. Syftet är att skapa mer cirkulära materialflöden där den absoluta merparten av materialet kan återvinnas. INDUSTRI

Förpackningsindustrin vill ligga steget före


Innovation har sedan efterkrigstiden varit drivkraften i svensk förpackningsindustri. I dag handlar det om klimatsmart logistik och bekväm återvinning.

E-handeln växer så det knakar och det behövs förpackningar som underlättar transporter där varje kubikcentimeter kan tas till vara.

Förmågan att förstå hur samhällsförändringar kommer till uttryck i konsumenternas vardag och erbjuda smarta förpackningslösningar har gjort Sveriges förpackningsindustri världsledande. När snabbköpet gjorde sitt intåg på 1950-talet blev Tetrapak svaret på marknadens behov. I dag är det en mogen bransch som förmedlar smart logistik. Det handlar om att erbjuda en rationell och bekväm helhetsupplevelse. Förpackningen ska inte bara locka till köp, den ska vara lätt att hantera och enkel att lämna till återvinning.


Återvinning är ledordet inom förpackningsindustrin. Det säger Bo Wallteg vid Nordemballage. Syftet är att skapa mer cirkulära materialflöden där den absoluta merparten av materialet kan återvinnas. Det är industrins sätt att ta sin del av samhällsansvaret i klimatomställningen.


Den ökande globaliseringen där varor sänds över hela jordklotet innebär nya utmaningar. E-handeln växer så det knakar och det behövs förpackningar som underlättar transporter där varje kubikcentimeter kan tas till vara. Miljödebatten om nedskräpningen av våra hav bär fram en stark kritik, främst mot plastförpackningar. Det ger industrin anledning att ta fram mer klimatsmarta alternativ, enligt Bo Wallteg.


Nya miljövänliga material som bioplaster tillverkade av råvara från växtriket är därför ett högintressant område, utvecklingen av fiberbaserade och nedbrytbara förpackningar har gjorts med draghjälp från skogsindustrin. Intelligenta förpackningar är ett exempel på en innovation som kan öka hållbarheten och minska matsvinnet, det är en angelägen uppgift eftersom livsmedelsindustrin står för cirka 70 procent av alla förpackningar. De intelligenta förpackningarna har ett datachip integrerat i kartongen som via en smartphone kan ge korrekt information om bäst-före datum, ursprungsland och temperaturväxlingar som kan ha påverkat kvalitén. Handeln får bättre koll på hur länge en vara håller måttet och konsumenten vet när det finns verklig anledning att rensa kylskåpet. Svinnet kan minska i båda leden.

Internationell samverkan har stor betydelse i utvecklingsarbetet och för genomslagskraften i samhället. Joint Forces for Sustainability Forum arrangeras av branschorganisationen Packbridge och samlar cirka 180 medlemmar i förpackningsindustrins värdekedja; producenter, leverantörer, forskare, offentlig sektor, start ups och innovatörer. Drivkraften är att ta fram mer hållbara förpackningslösningar och då behövs samarbete, dialog och kunskapsdelning.


Utmaningen för förpackningsindustrin framöver ligger i att vinna allmänhetens förtroende för förmågan att hantera miljöfrågorna, anser Bo Wallteg. Förpackningens andel av en produkts miljöpåverkan är visserligen mycket liten, ofta bara mellan en och två procent, hävdar han. Men den ska likafullt vara återvinningsbar. 

Fakta

Tumregler i valet av miljövänliga förpackningar

• Välj hellre kartong än plastförpackning

• Välj återvunnen eller nedbrytbar plastförpackning

• Välj fyrkantiga förpackningar som är fyllda hela vägen upp (Då minskar transporterna)

• Undvik glas och metallförpackningar

• Undvik skruvkorkar och sammansatta material

Dela artikeln

Journalist

Johanna Gadd

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor