European Media Partner

Framtiden går mot klimatcertifiering


Certifieringar är en kvalitetsstämpel som påvisar om en byggnad, infrastruktur eller stadsdel är hållbar, någonting som blir allt mer väsentligt inte minst för att nå hållbarhetsmålen.

Ett klimatneutralt byggande fick ett stort fokus efter att Miljömålsberedningen 2016 presenterade förslaget att Sverige skulle vara klimatneutralt år 2045. Efter det började många byggföretag planera med ambitiösa klimatstrategier.
– Branschen står inför en stor utmaning. Det är många som pratar om att de vill bli klimatneutrala, men vi behöver enas om vad det betyder. Det är en definition som låter bra, men ska även stå för någonting konkret, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council.

Sweden Green Building Council har funnits i tio år och certifierat 2 800 byggnader i Sverige. Av dem har ungefär 30 procent varit befintliga byggnader och resterande nyproduktion. En certifierad byggnad kräver noga planering från start.
– Certifieringssystem och regler fungerar som en guide och verktyg vid projektering, men det går inte att slänga ihop det här i slutet av ett projekt. På så vis har exempelvis arkitekter blivit styrande för att se till att kraven kan uppfyllas.

Bostäderna som byggdes under 60-talet är exempel på byggnader man behöver rusta upp. När de byggdes var de helt moderna, men i dag saknas många delar för att de ska nå upp till kriterierna.
– Riksbyggen är ett av de företag som visat att det går att rusta upp det befintliga bostadsbeståndet på ett miljöeffektivt sätt. Det är viktigt att ta hand om det bestånd som vi redan har och att inte endast på gå nyproduktionen, säger Linda Kjällén.

Definitionen klimatneutral byggande kommer bli allt viktigare i framtiden, menar Linda Kjällén.
– Är byggnaden certifierad så vet man att den bland annat värms upp bra, är ventilerad och har bra insläpp av dagsljus. Kan inte företag hyra ut sina lokaler går det inte bra för dem. Därför vill många certifiera hela sin portfolio och efterfrågan växer. Det är lika viktigt för förskolor, som kontor och bostäder och någonting som allt fler kommer kräva.

Ett stort steg i processen har varit att bankerna förstått vad klimat- och miljöcertifiering innebär även ekonomiskt. I dag erbjuder de flesta svenska banker så kallade Gröna lån.
– SEB, Nordea, Swedbank, men även mindre banker har förstått att det är riskminimering. Bygger man efter dessa kriterier har man en trygg investering. Inga farliga ämnen, risk för fuktskador eller dålig ventilation. Även försäkringsbolagen förväntas följa och förhoppningsvis mäklarna. Ordet sprider sig, säger Linda Kjällén.

Fastighetsvärdet i USA är värderats till ungefär 15% mer för miljöcertifierade byggnader. Detta då det bland annat garanterar att inga fel förekommer. Hela lokalen ska vara uthyrningsbar, precis som avsaknaden av andra kritiska moment.
– Vi väntar inte på lagarna. De kommer, men jag oroar mig för det befintliga beståndet. Vi behöver ligga steget före och framtidssäkra dessa byggnader utan att det ska kosta för mycket för dem som bor där. Både HSB och Riskbyggen certifierar all sin nyproduktion, då de har förstått värdet av det som långsiktiga förvaltare, säger Linda Kjällén.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor