European Media Partner

Framtidens attraktiva boende baseras på delningsekonomi och flexibla lösningar

Merparten av alla nyproducerade bostäder som byggs i Sverige i dag vänder sig till barnfamiljer, kapitalstarka eller seniorer utan barn. Samtidigt är nyproduktionshyrorna på en nivå som många inte har råd med. Framtidens bostadskoncept som är attraktivt och tillgängligt för många baseras därför på effektivt industriellt byggande, smarta delningslösningar, flexibla utrymmen och en utformning som främjar social gemenskap. 

– En traditionell bostad innehåller många ytor som sällan eller aldrig nyttjas. Det tycker vi är synd. Förutom att en outnyttjad yta kostar lika mycket att bygga och bo på så påfrestar den också miljön helt i onödan. Vår ambition är att låta människor bo bättre till en lägre kostnad. En viktig målsättning för oss är att åstadkomma en bättre matchning mellan behov och efterfrågan på bostadsmarknaden samt att förnya och utmana den trögrörliga byggbranschen genom att bygga bra boende för fler. Genom att samnyttja ytor som bara används ibland, kan kvalitéer som vanligtvis förknippas med villaboende erbjudas inom ramen för en attraktiv boendekostnad, säger Niklas Andersson, VD på I am Home.


I am Home startades 2015 utifrån tanken att alla hem och familjer ser olika ut och därför har olika behov och önskemål. Målsättningen är att förändra och revitalisera den förlegade byggbranschen. De bostäder som I am Home bygger erbjuder såväl kortsiktig som långsiktig flexibilitet med exempelvis flyttbara väggar och extrarum utanför lägenheten. Utgångspunkten är alltid de boendes behov.

Tillför mervärden till ett lägre pris än annan nyproduktion

– Uppskattningsvis mellan 30 och 50 procent av Sveriges hushåll är varken någon traditionell kärnfamilj eller seniora par utan barn. Medan många byggföretag fortfarande bygger bostäder enligt 50-talets familjeideal så har vi i stället valt att bygga bostäder för frånskilda familjer med växelvis boende, singelhushåll och andra målgrupper som de flesta andra byggföretag förbiser, säger Niklas Andersson.

Lösningen är flexibla och yteffektiva lägenheter med fler delade funktioner. Det är hållbart ur såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Samtidigt tillför det fler mervärden till bostaden, till ett lägre pris än andra nyproducerade lägenheter.

Delningsekonomi är en viktig faktor i framtidens boende. En annan är att introducera ett mer industriellt byggande, vilket pressar byggkostnaderna och möjliggör en hyresnivå på nyproducerade lägenheter som är överkomlig och attraktiv för fler.


Boendekoncept som främjar social gemenskap

–Vi är övertygade om att intresset för att dela alltifrån bilar via bilpooler till gemensamma utrymmen är stort och kommer att öka än mer framöver. Många värdesätter exempelvis möjligheten att ha tillgång till ett bokningsbart extrarum, ett plusrum som är tillgängligt för samtliga boende. Rummet blir som en förlängning av den egna bostaden och kan exempelvis användas som hobbyrum eller som ett rum för umgänge, säger Niklas Andersson.

Via sina boendekoncept strävar I am Home efter en arkitektonisk utformning som främjar samvaro och social gemenskap mellan de boende. Det handlar bland annat om att utforma gemensamma utrymmen på ett sådant sätt att de främjar naturlig och otvungen kontakt grannar emellan. 

Ett traditionellt trapphus kan exempelvis ersättas med entréer som påminner mer om foajéer eller lobbys, vilket ger en mer välkomnande känsla och även öppnar upp för social gemenskap mellan de boende. Även de gemensamma gårdsutrymmena utformas för att på olika sätt främja gemenskap och uppmuntra till naturliga kontakter i vardagen. Ytterligare en målsättning för I am Home är att bidra till en social diversifiering i sina bostadsområden genom att bygga för så många olika målgrupper som möjligt. 

Flexibla väggar möjliggör effektiva bostäder

Eftersom byggkostnaderna är höga är det viktigt att varje kvadratmeter verkligen har en specifik funktion och nyttjas på ett optimalt sätt i en nyproducerad lägenhet. I vårt koncept ingår därför en lösning med flexibla och flyttbara väggar som gör det möjligt att anpassa lägenhetens utformning utifrån de boendes dagsaktuella behov. Ibland vill man kanske öppna upp ytorna lite mer, exempelvis om man har gäster hemma. Andra gånger känns det bättre att dela av så varje familjemedlem får ett rum dit de kan dra sig tillbaka. Med flexibla väggar är dessa anpassningar möjliga och enkla att genomföra, säger Niklas Andersson.

I am Home bygger för närvarande lägenheter enligt sina boendekoncept i bland annat Kalmar och kommer att starta upp flera nya bostadsprojekt runtom i landet de kommande åren. Under årets Almedalsvecka kommer I am Home att visa upp de högkvalitativa prefabricerade volymelement som används när lägenheterna byggs.


www.iamhome.seDela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor