European Media Partner

Framtidens el kommer inte från Europa

Den svenska ingenjören John Ericsson är mest känd för att ha utvecklat en fungerande båtpropeller. Statyer av honom finns i Göteborg, Stockholm och New York.

Framtidens el kommer inte från Europa. Ericsson utvecklade också maskiner drivna av solenergi. För snart 150 år sedan, 1870, skrev han: ”Den dag kommer när Europa kommer att stänga sina fabriker i brist på kol. Då kommer Egypten, med sin obegränsade tillgång till solenergi, bjuda de europeiska företagen att lägga produktionen längs Nilen där det finns mer solenergi än den europeiska industrin behöver.”

Med vattenkraft och kärnkraft har Sverige erbjudit elintensiv el till så låga priser att denna industri frodats under 1900-talet. Dessa alternativ till kolkraften har kunnat göras konkurrenskraftiga med Vattenlagen och Atomansvarighetslagen som viktiga delar av stödsystemet.


Men nu ändras förutsättningarna tack vara industriell utveckling i världen. Redan 2016 upphandlades el från nya vindkraftsprojekt för 25 öre per kilowattimme i Marocko. I juli rapporterades Dong erbjuda el från havsbaserad vindkraft i Nederländerna för cirka 70 öre/ kilowattimme, i september erbjöd Vattenfall el utanför Danmarks västkust för 60 öre/kW och i november el från Kriegers Flak för under 50 öre/kWh. I april 2017 erbjöd sig Dong och EnBW att leverera el från havsbaserade vindkraft utan subventioner utanför den tyska kusten.

Solelens kostnader har ännu mer potential. I början av 2016 vanns kontrakt i Chile och Mexico för 50 öre/kWh, under sommaren föll priset i Dubai och Chile till 30 öre/kWh för ny solel. Sedan skrevs avtal i Abu Dhabi och Mexico för 25 öre/ kilowattimme. I oktober 2017 upphandlade man i Saudiarabien solel för 1,79 amerikanska cent, mindre än 15 öre, per kilowattimme. Nu är det inte längre än fråga om elen skall vara billig eller förnybar. Nu är frågan om vi i norra Europa skall vara tillräckligt skickliga och snabba att utnyttja förnybar el för att slippa se industrin packa ihop och flytta till sol-rika länder såsom John Ericsson förutsåg.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor