European Media Partner
Ingemar Resare, regionchef på Sveriges Åkeriföretag LOGISTIK OCH HANDEL

Framtidens logistik kräver helhetsgrepp


Arbetsvillkor, säkerhet och miljö är viktiga aspekter, men innebär också en utmaning när kraven på leveranserna ökar, enligt Sveriges Åkeriföretag.

Att lägga transporter på järnväg som ska gå i 20 mil tar för lång tid och blir ineffektivt.

Åkerinäringen i Sverige sysselsätter över 80 000 personer och har en omsättning på cirka fyra procent av Sveriges BNP, enligt Sveriges Åkeriföretag. Inte konstigt, med tanke på de omfattande logistikflöden som både handel och offentliga organisationer har behov av i dag. Samtidigt som nätet i regionen är relativt väl utbyggt finns fortfarande en del att önska. Både Örebro och Norrköping ligger strategiskt till och hade kunnat dra nytta av varandra, om det inte vore för att riksväg 51, den kortaste vägen, är smal och undviks av många åkerier. Det säger Ingemar Resare, regionchef på Sveriges Åkeriföretag:
– Det skulle ju såklart vara en riktigt bra sträcka om den var utbyggd ordentligt, men det har varit väldigt mycket arbete att få med sig kommunen att göra den säkrare. Med den infrastruktur som råder är riksväg 51 inte den bästa. Många väljer att åka den längre vägen via riksväg 55 och 52.

Ingemar menar att åkerierna annars jobbar hårt för att hitta den bästa logistiklösningen för kunderna. Ekonomi och miljö går ofta hand i hand och svenska åkerier ligger långt fram när det gäller miljömedvetenhet. Större delen av transporterna är korta, vilket gör att förutsättningarna för exempelvis elfordon är goda. Även järnväg lyfts ofta fram som en bra lösning ur miljösynpunkt och det finns inte heller något motsatsförhållande mellan järnvägen och lastbilstransporterna. Däremot behöver man vara medveten om att järnväg och lastbilstrafik löser olika behov.
– Man ska komma ihåg att järnvägen inte går överallt och jag tycker det är det här som är det stora dilemmat: att man säger att man måste investera i järnvägen. Javisst, det är en form av stornät, men där det inte går järnväg måste någon annan form av transport ta vid, säger Ingemar. Att lägga transporter på järnväg som ska gå i 20 mil tar för lång tid och blir ineffektivt.

För att lyfta åkeribranschens arbete med trafiksäkerhet, arbetsvillkor och miljöanpassning arbetar Sveriges Åkeriföretag med ett koncept de kallar Fair Transport. Arbetet är sprunget ur både åkeriernas önskan att lyfta fram viktiga aspekter för branschen och kundernas efterfrågan när det gäller ansvarsfulla transporter. Det har blivit allt viktigare för företag i dag att titta på hela leverantörskedjan, där åkerierna är en del av den. Detta kommer bli ännu mer aktuellt i framtiden och det behöver då vara tydligt vad som särskiljer exempelvis svenska åkerier från andra. Kunderna kräver snabba leveranser vilket gör det svårt för åkerierna att optimera sina transporter. Ingemar menar att det krävs ett helhetsgrepp.
– Jag hade önskat att politiken tog mer av ett helhetsgrepp om miljöfrågan. Inte se lastbilar per definition som miljöbov, utan se på vad som ger den bästa miljönyttan: vilka tekniker, hur ska infrastrukturen se ut? Att man hade all fakta på bordet innan man bestämmer sig för vilka lösningar som är de bästa.

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor