European Media Partner

Gamification – en nyckel till framtidens lärande


Belöningssystem för avklarade uppgifter, lästa artiklar eller hur många klasskamrater man hjälpt? Spelens mekanismer tar allt större plats i våra digitala plattformar i samhället.

Gamification fungerar oerhört bra rakt över åldrarna men självfallet har området än mer framtiden framför sig

Barn och ungdomars vana av digitala hjälpmedel och teknik skiljer sig totalt från föregående generationers. Den yngre generationen har vuxit upp med läsplattor, telefoner och smart teknik som på många sätt skiljer sig från traditionella böcker och sällskapsspel. Den nya tekniken ställer således nya krav på bland annat skolvärlden.
– De har vuxit upp från tidig ålder med digital teknik och är vana vid bra UX, instant feedback, positiva feedbackloopar samt andra mekanismer som får dem att bli engagerade och förstå produkten. När detta inte levereras tappar många snabbt intresset och tycker produkten är oengagerade. De har ofta lika lätt att lämna en tjänst som de har att byta från ett spel till ett annat när det blir tråkigt, säger Carl Bjerkne, VD på Insert Coin.

Gamification har blivit mer och mer populärt, framför allt i utbildande syfte. Företag som Inspiration Company och Motification har utvecklat tjänster som används hos både företag och skolor.

Insert Coin har därför specialiserat sig på det som kallas ”gamification”, ett sätt att föra över de digitala spelmekanismer som barn och unga i dag är vana vid ifrån datorspel till bland annat skolor. Men man ser även hur gamificationsmekanismer tar allt större plats även i andra sammanhang såsom hälsovård, banker och andra tjänster som möter målgruppen på de villkor de förväntar sig.
– Gamification fungerar oerhört bra rakt över åldrarna men självfallet har området än mer framtiden framför sig med en hel generation som inte bara reagerar positivt på gamification utan helt enkelt kräver det, säger Carl Bjerkne.

Produkter och tjänster som utvecklas i framtiden kommer att behöva gamifieras för att överleva konkurrensen när medborgarna ställer allt högre krav.
– De tjänster som vill engagera och behålla intresset hos sin användare kommer se gamification som en hygienfaktor. Rena funktionsorienterade tjänster som e-signering är en annan sak. Där vill man bara utföra det man ska och stänga ner, men om det är en produkt med frekvent och aktivt användande kommer det inte vara en valmöjlighet om man ska klara sig långsiktigt i konkurrensen, säger Carl Bjerkne.

Därför har Insert Coin tagit fram en plattform, GWEN, som applicerar gamification-moduler som går att applicera på alla företag och branscher. Företaget har i dag både mindre start-ups och multinationella företag bland sina användare. Modulerna baseras på beteendevetenskap och beroende på vilka beteenden en specifik kund vill boosta kan modulerna anpassa sig till det.

Adam Palmquist är processledare på Insert Coin och har ett nära samarbete med olika aktörer för att utveckla gamifiering.
– Vi arbetar bland annat med Chalmers för att gamifiera deras nya lärande plattform Canvas. Studenterna får poäng för inlämnade uppgifter, att hjälpa andra studerande och för att läsa artiklar m.m. De levlar upp och kan lösa in sina poäng för förlängd inlämningstid på uppgifter och få andra belöningar, berättar Adam Palmquist.

Carl Bjerke fyller i;
– Ett annat exempel och en förebild inom skolsfären är NTI-skolan som är en del av Academedia, Norra Europas största utbildningsföretag med 140 000 studerande. Där ligger verksamhetschef Peter Wilcke och Utvecklingschef Andreas Stenberg i framkant med nytänkande och är i startgropen, tillsammans med oss, med att analysera hur de kan implementera gamification för att förstärka lärandeprocessen vid vuxenutbildningar på distans. Ett oerhört spännande projekt med stor potential. 

Dela artikeln

Journalist

Filip Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor