European Media Partner

Geoenergi attraktivt komplement till fjärrvärme


Värmepumpslösningar har på allvar börjat konkurrera med fjärrvärme. Fastighetsbolaget Carnegie planerar ytterligare ett 80-tal installationer de kommande åren.

Vi minskar den köpta energin med en tredjedel och uppvärmningskostnaden halveras.

Det finns hundratusentals lägenheter i fastigheter från 50-, 60 och 70-talet som är i behov av renovering ur flera aspekter. Till exempel är många av fastigheterna i behov av stambyten och större renoveringar av badrum och kök. Ett annat viktigt område är energieffektivisering.

En fastighetsutvecklare som har valt att ha det som kärnverksamhet att äga och förvalta bostadsfastigheter i miljonprogrammet är Carnegie.
–Vi renoverar samtliga lägenheter som blir utflyttade till nystandard och hyr ut till nya hyresgäster eller befintliga som vill byta upp sig. De som vill bo kvar i orenoverat får dock göra det. Det vill säga; vi tvingar inga befintliga hyresgäster till renovering och höga hyreshöjningar, säger Sune Eriksson, energi- och miljöchef på D. Carnegie & Co AB.

Han menar att det generellt sett inte finns några jättestora tekniska utmaningar när det kommer till energirenovering av ett fastighetsbestånd som är byggt för ett antal decennier sedan.

När det kommer till just energieffektiviseringar av fastighetsbeståndet har Carnegie i många fall valt att komplettera befintlig uppvärmningslösning med värmepumpar.
– Vid värmepumpslösningar eftersträvas låga framledningstemperaturer. Då kan dock ett befintligt 80/60 system som alltså är dimensionerat för högre temperaturer vara en utmaning, Det samma gäller gamla 1-rörssystem som också arbetar vid höga temperaturer.

Carnegie har valt att använda geoenergi i form av bergvärme i beståndet, eftersom man ser det som en miljövänlig och väl fungerande teknik.
– I många fall har vi gott om utrymme att borra på. Flis eller pellets ser vi inte som ett alternativ, eftersom det kräver för mycket transporter. Fjärrvärme är en mycket bra lösning, men vi ser att den branschen behöver konkurrensutsättas på riktigt för att vara ett långsiktigt attraktivt alternativ.

Samtidigt är han öppen för kombinationer mellan värmepump, befintlig fjärrvärme samt solenergilösningar med ackumulator. Det är flera paramatrar som spelar roll beroende på varje fastighets förutsättningar.
– Vi planerar ett 80-tal bergvärmeanläggningar den närmaste fem-sex åren, men vi kommer säkert inte att övergå till 100 procent geoenergi. Det finns en del kommuner där vi har problem att få igenom de tillstånd som krävs och på vissa platser lämpar det sig helt enkelt inte att borra.

Sune Eriksson menar att man har mycket goda erfarenheter av utfallet av investeringar man gjort i storskaliga värmepumpslösningar.
– Vi har gjort stora anläggningar i Märsta, Husby, Jordbro, Södertälje Eskilstuna och Norrköping. Genomgående är att vi minskar den köpta energin med en tredjedel och uppvärmningskostnaden halveras. Vi har en avkastning på investeringen runt tio procent, berättar han.

Här har man valt att köpa nyckelfärdiga lösningar från Sonority. Det rör sig om kompletta värmecentraler som levereras direkt ut till bostadsområdet. Den installeras i en egen liten separat byggnad i anslutning till den eller de fastigheter centralen ska värma upp.
– Vi ser det som en fördel att få en färdig produkt levererad till området och tror att det blir en bättre produkt om den tillverkas på fabrik i stället för på plats i våra lokaler. Dessutom kortas produktionstiden ned väsentligt. 

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor