European Media Partner

God planering kan lösa industrins rekryteringsproblem


Många företag har svårt att rekrytera nya medarbetare. Men många arbetsgivare tar hjälp av rekryterings- och bemanningsföretag för att lösa den akuta bristen på arbetskraft.

När man väljer samarbetspartner gäller det att se det långsiktigt, om man vill få ut mesta möjliga av samarbetet.

Det går bra för Scanfil med 250 medarbetare i Åtvidaberg. Samtidigt har man ett problem som man delar med många andra företag. Nämligen svårigheten att rekrytera nya medarbetare.
– Nu handlar det inte bara om specialister utan om i princip alla yrkeskategorier, säger Steve Creutz som är VD för det finska företagets verksamhet på orten.

Att det går bra för näringslivet och att det råder högkonjunktur i de flesta branscher ser Scanfil bevis för så gott som dagligen.
– Vi är ett företag som utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag från våra kunder. Att det råder högkonjunktur ser vi både på att de uppdrag vi redan har genererar mer arbete, men också på att vi får nya förfrågningar från företag som vill anlita oss, säger Steve Creutz.
I den tidigare Facitfabriken tillverkar man allt från mynt- och sedelhanteringssystem och system för vattenrening till medicinsk utrustning.  

Under lång tid har Scanfil haft ett ökat behov av att nyanställa. Det handlar om såväl ingenjörer, logistiker, ekonomer och inköpare som om produktionstekniker och montörer. 
– En orsak till att det är svårt att hitta medarbetare är naturligtvis högkonjunkturen i sig. I dag råder det konkurrens om arbetskraften. En annan orsak är att industrin
inte har varit tillräckligt bra på att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsplats, förklarar Steve Creutz.

– Många tror fortfarande att det är bullrigt, smutsigt och enformig. Det är en bild som inte stämmer längre.

Hur gör Scanfil då för att klara sitt rekryteringsbehov?
– Vi har insett att vi måste arbeta både på kort och på lång sikt, fortsätter Steve Creutz. På kort sikt har vi kontakt med såväl Arbetsförmedlingen här i Åtvidaberg som en rekryterings- och bemanningsfirma. Det övergripande problemet är att de som står utan arbete i dag ofta inte
har de kvalifikationer som vi efterfrågar.

Scanfil har därför satsat på att utveckla ett nära samarbete med rekryteringsföretag.
– När man väljer samarbetspartner gäller det att se det långsiktigt, om man vill få ut mesta möjliga av samarbetet. Det är viktigt att den partner man väljer verkligen förstår
det vi gör och vilka kompetenser som vi behöver. Det är
också viktigt att man finns på nära håll och att man har en lokal förankring med ett utbyggt nätverk som man kan använda i rekryteringsarbetet. Dessutom är det en fördel om man även finns på flera orter runt om i Sverige. Rätt kompetens kanske finns någon helt annanstans. Har rekryteringsfirman också möjlighet att hjälpa till med
tillfälliga bemanningslösningar genom att hyra ut personal är det naturligtvis ett plus i kanten.

Långsiktigt menar Steve Creutz att företagen måste bli bättre på att berätta om vad det innebär att arbeta inom industrin.
– Hos oss på Scanfil handlar om omväxlande och intressanta arbetsuppgifter med möjligheter till vidareutveckling inom företaget, säger han. Här i Åtvidaberg har vi också ett nära samarbete med gymnasieskolan, där näringslivet samverkar med teknikcollege där man har inriktning mot olika yrkesutbildningar för industrin. Det är ett mycket viktigt och lyckosamt samarbete. De många nyanlända är också en stor grupp människor, ofta med yrkeskunnande, som vi måste bli bättre på att ta tillvara på. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor