European Media Partner
Göran Stahre: Produktionslandet Sverige 2028 KRÖNIKOR

Göran Stahre: Produktionslandet Sverige 2028

Sverige är ett globalt framgångsrikt produktionsland, i topp inom innovation, digitalisering och konkurrenskraft. Hur kan vi fortfarande vara det om tio år?

Vid årets toppmöte i Davos är global produktion en central fråga. World Economic Forum har just presenterat en rapport om hur väl världens länder står sig inför framtida produktionsutmaningar och Sverige är bland de tio bästa! Även rapporter från EU, OECD och konsultbolag placerar Sverige i toppskiktet inom konkurrenskraft, digitalisering och innovation. Men vårt försprång minskar, i takt med andra länders initiativ. Vi behöver öka vår utvecklingstakt, digitalisering och utbildning av arbetskraft inför framtidens utmaningar. I Sverige görs idag statliga och industriella satsningar på forskning och utveckling, t.ex. strategiska program som Produktion2030. Vad bör mer göras och hur kan vi t.ex. utnyttja digitaliseringens möjligheter för att nå framtida konkurrenskraft? 

I media förekommer hotfulla och dåligt underbyggda uttalanden om digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. ”Hälften av jobben försvinner” säger vissa men kan inte förklara riktigt hur. ”Utvecklingen har aldrig gått så snabbt”, vilket förmodligen är helt sant, men minst lika sant 1818 och 1918, när ånga och elektricitet förändrade allt. 

Robotar och AI påverkar vår vardag, men automation har funnits länge och när grävskopor ersatte spadar, eller när bankomater började räkna sedlar, så uppstod nya jobb. AI är bäst på enskilda arbetsuppgifter och har långt kvar innan den kan söka jobb inom dagens yrken. Utmaningen blir i stället att utveckla samarbetet mellan människor och avancerad teknik, för att lösa nya uppgifter. Tekniken blir till nya smarta verktyg, yrkesrollerna förändras och nya jobb kan skapas.

Men ny teknik kräver nya kunskaper. Sveriges befolkning åldras och snittet är över 40. Mer än hälften av oss har knappt använt persondatorer under grundskoletiden. Vi är inte präglade på digitala verktyg som de unga. Sverige måste därför ta mycket väl hand om de få unga vi har, men även de vi kan få att flytta hit. Vi måste också se till att den äldre befolkningshalvan får nya kunskaper som matchar behoven i en konkurrensutsatt och digitaliserad industri. Då kommer vi och vårt blomstrande samhälle att behålla positionen bland de ledande industrinationerna i Davos, även 2028.

Professor Johan Stahre, Chalmers Tekniska Högskola

Göran Stahre: Produktionslandet Sverige 2028

Dela artikeln

Journalist

Johan Stahre

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor