European Media Partner

Günther Mårder: Småföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv 


Småföretagsbarometern 2017 sätter Östergötlands näringsliv i topp. Främsta tillväxthindret är kompetensbrist. Det vill Företagarna ändra på.

Den som googlar Günther Mårders namn får med allra största sannolikhet upp resultat som ”sparikonen” och ”så sparar experten”. Sedan 2015 har han dock åtminstone officiellt lämnat sin roll som sparekonom och aktieexpert till fördel för sin roll som VD på Företagarna. Även om klivet mellan den finansiella marknaden och småföretagarfrågorna kan tyckas långt antog han snabbt rollen som talesman för en stor del av Sveriges, och Östergötlands, befolkning.
– Det finns mycket att påverka– allt ifrån småföretagens finansieringsmöjligheter till kompetensförsörjning men också skattefrågor och krånglig byråkrati, konstaterar Günther Mårder.

Trots, eller på grund av, Företagarnas partioberoende är Günther Mårder inte rädd för att prata politik, särskilt inte då politiska beslut kan få avgörande påverkan på småföretagarklimatet. Han protesterade till exempel när nuvarande regeringen la fram ett förslag om att skärpa de så kallade 3:12-reglerna som skulle ha inneburit en skattehöjning för fåmansbolag. Förslaget drogs tillbaka men Günther Mårder menar att sådana förslag minskar incitamenten att starta och driva företag. De som drabbas är småföretagen, ryggraden i Sveriges näringsliv.
– Av tradition talar vi ofta om storföretag när vi pratar om Sveriges näringsliv. Välkända och internationella företag som Volvo, ABB, Ericsson, Astra Zeneca och Sandvik har i mångt och mycket byggt vår identitet som företagarland, säger Günther Mårder och tillägger:

– Faktum är att sedan 1990-talet har småföretagen varit Sveriges viktigaste jobbskapare; hela fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda och majoriteten av Sveriges export kommer från våra mindre företag. Vi måste jobba för ett bättre företagsklimat, inte sämre. Särskilt som många yngre i dag drömmer om att starta företag.

Företagarna har undersökt de mindre företagens förväntningar och upplevelse av konjunkturen sedan 1985, numera känd som Småföretagsbarometern. I september 2017 kom den senaste och i den hamnar näringslivet i Östergötlands län på topp. Bara Kalmar och Västerbotten län har en högre konjunkturindikator, vilket är en sammanvägning av de tre faktorerna sysselsättning, orderingång och omsättning.
– Hela den östra regionen präglas av en stark företagarkultur och har sedan flera år tillbaka stuckit ut på ett positivt sätt i våra mätningar. En stark bidragande faktor är universiteten som tillsammans med de större kommunerna fungerar som en tillväxtmotor för hela regionen. Men satsningar på skola, omsorg, sjukvård, kultur och infrastruktur är minst lika viktigt – tillväxt sker där smarta människor vill vara helt enkelt, säger han.

Enligt Småföretagsbarometern 2017 har tillväxttakten i Östergötland haft en positiv utveckling sedan 2013 och hela 52 procent uppger en ökande orderingång jämfört med föregående år. Sörmland har i sin tur gått från att vara en av de svagare i riket till att ha ett godare konjunkturläge än riksgenomsnittet. Det främsta tillväxthindret är bristen på lämplig arbetskraft. Något som inte är unikt för regionen, menar Günther Mårder. Exempelvis står hela Sveriges näringsliv inför en jätteutmaning att lösa frågor kring generationsskiften. Företagarnas undersökningar visar på bristande planer för framtida ägarskiften, men också behovet av kompetenshöjande aktiviteter.

Det måste också bli enklare och billigare att anställa; bland de politiska riskerna uppges höjda skattekostnader för arbetskraft som det största hotet för småföretagare. Günther Mårder hävdar dock bestämt att det egentligen inte finns någon motsättning mellan politik och näringsliv.
– Alla vill vi ju öka Sveriges ekonomiska aktivitet, så kalkylen är busenkel. Vi måste helt enkelt föra en bättre dialog med varandra.

För det är just de tillväxthinder som småföretagen uppger som gör Företagarna lika relevanta i dag som när organisationen grundades 1905, säger Günther Mårder. Småföretagen blir allt viktigare och behovet av en organisation som arbetar för deras frågor är stort.
– Vi kan dessutom förhandla fram avtal som påminner om de stora företagens och erbjuder juridisk rådgivning vid till exempel tvistemål. För att inte tala om det nätverk man som företag får tillgång till, och som många ser som oerhört värdefullt, säger Günther Mårder och avslutar:

– Företagarna är en viktig röst i det svenska näringslivet eftersom vi verkar för våra över 70 000 medlemmar, men också för hela Sveriges tillväxt. Vi måste dock bli bättre på att visa vad vi gör och anta den utmaning som den höga utvecklingstakten innebär. Redan under 2018 kommer vi att servera nya lösningar för att underlätta för alla våra medlemmar i deras entreprenörskap. 

Fakta

Namn: Günther Mårder

Ålder: 35

Bor: Sollentuna

Aktuell: Som VD för Företagarna.

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor