European Media Partner
Hållbar kollektivtrafik KOMMUNER OCH REGIONER

Hållbar kollektivtrafik leder till möten 


Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, ägnar dagarna åt att få Västra Götalands invånare att ställa om till mer hållbara resvanor.

Det är det vi behöver ha i dag, personliga möten.

Hur ser framtidens resvanor ut? Det är en fråga som Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, ägnar dagarna åt att svara på. Hennes utgångspunkt är främst miljöaspekten av hållbarhet och vilken roll Västtrafik ska ha som samhällsaktör och menar att kollektivtrafiken är en förutsättning för att bygga framtidens hållbara samhällen. Samtidigt som gemene man generellt är positiv till kollektivtrafiken verkar en vanlig uppfattning vara att det är någon annan som ska göra omställningen.

– Vi gjorde precis en undersökning där vi frågade människor vad de tycker, vad deras attityder är när man reser och om framtidens hållbara sätt att resa. Där ser man att även de som reser väldigt mycket med bil tycker att kollektivtrafiken ska prioriteras i stadsrummet, för man tycker att det är bättre med färre bilar i staden, berättar hon.

Om man frågar vad som är viktigast för hur man reser i dag, då svarar medborgarna att priset och tillgängligheten är viktigast här och nu, men om man istället ställer frågan vad som är viktigast i framtidens sätt att resa, då svarar folk att miljön är viktigast.

– Det är en jätteskillnad, från att miljö kommer på sjätte plats till att det är helt avgörande, det är 32 procent som svarar att miljön är viktigast. När vi sedan frågar hur folk reser i dag, och hur de tror att de kommer resa i framtiden, då ser vi att majoriteten tror att de kommer resa på samma sätt även i framtiden.

Och det är intressant, tycker Hanna Björk:

– Vem ska då göra jobbet? Vem är det som ska ändra sig? Vi ser det som oerhört viktigt att man hela tiden prioriterar för kollektivtrafik, gång och cykel. Det är svårt att ändra sig när designen i våra städer hela tiden prioriterat bilen för det är ju det helt enkelt som passar bäst.

I Västtrafiks uppdrag ligger att öka det hållbara sättet att resa. Till 2020 ska klimatpåverkan minskas med 80 procent, till 2035 med ytterligare tio procentenheter och man har haft en del pilotprojekt igång i olika kommuner. Det har bland annat handlat om att arrangera provåkningskampanjer, men även att göra det lättare att anknyta till kollektivtrafiken från till exempel bil och att kunna köpa biljett på ett enkelt sätt. För att erbjuda ett enkelt sätt att resa krävs det inte bara en kollektivtrafik med god tillgänglighet utan även möjligheten att transportera sig med hjälpa av gång och cykel blir en viktig del.

– Det är mycket beteende. Om man funderar på det här med mobilitet och hur man kombinerar olika trafikslag för kunden. På resecentrum i Borås har man kunnat hyra både elcyklar och konventionella cyklar för att underlätta den där sista resan, och jag vet att elcyklarna var populära.

Genom att förenkla övergången från bil till en till kollektivtrafiken har man också kommit långt.

– Sedan har vi testat med parkeringsbolaget i Göteborg, när man har parkerat sin bil på deras parkeringsplatser så har man kunnat köpa kollektivtrafikbiljetten i deras app. Vi har öppen data så att man kan komma åt vår information och det här är någonting som vi tittar på och försöker jobba för att man ska lyckas med det. Till exempel om man bokar hotell eller går på konsert vill man köpa kollektivtrafikbiljetten samtidigt, sådana kombinationer ser vi behov av.

Får Hanna drömma hade hon gärna sett en ytterligare elektrifiering av fordon och att människor valde att inte bara tänka annorlunda utan även som agerade annorlunda. Samtidigt lyfter hon kollektivtrafiken som en positiv kraft i samhället.

– Jag hade velat se att vi inte bara tänker annorlunda utan att vi faktiskt agerar annorlunda. Jag kan inte tänka och göra i mina personliga val på samma sätt som jag har gjort innan för då blir det ingen förändring. Just en förändring är det vi behöver, i både stort och smått. Det skulle vara kul att se en sådan svängning, och det tror jag är fullt möjligt, avslutar hon. Text: Emelie Andir

Fakta

Porträttbilden på Hanna, tagen av Thomas Harrysson AB

Bilden på den gröna bussen tagen av Håkan Ludwigson

Bilden på den stora bussen och bilkön tagen av Thomas Harrysson AB

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor