European Media Partner
John Wedel, infrastruktur- och logistikansvarig på Business Region Göteborg. INDUSTRI

Han är länken i Sveriges främsta logistikhubb

Göteborg är Sveriges och hela Skandinaviens ledande logistikcentrum. Med en genomströmning av 150 miljoner ton varor varje år krävs samverkan, forskning och logistikfantaster som John Wedel. 

”Vi behöver ta hänsyn till ett livscykeltänkande, första steget är att förändra hur folk tänker”

Göteborgsregionen är utan att överdriva hjärtat som får Sveriges logistiska kretslopp att gå runt. Inte helt oväntat har regionen i över 14 år utsetts till Sveriges bästa logistikläge. Den geografiskt strategiska positionen kan tyckas vara den självklara förklaringen. Utmaningar saknas dock inte och bakom de lyckade processerna ligger ett samarbete som spänner över det offentliga, privata och akademiska. Någonstans i mitten står John Wedel, infrastruktur- och logistikansvarig på Business Region Göteborg.
– Med bakgrund som forskare på Chalmers, på logistikbefattningar inom det privata näringslivet samt roller inom det offentliga så har jag alla tre delarna. Jag tror att det ger en ganska bra bas för att jobba med det jag gör, säger han.

Som om det inte vore nog driver John dessutom forskningsfrämjande initiativet Logistik och Transportstiftelsen. Det råder inga tvivel om att han brinner för sitt område. Business Region Göteborg vill vara bryggan mellan näringslivet och det offentliga. Själv beskriver han ett arbete som framför allt bottnar i ständig samverkan mellan aktörer och människor i olika konstellationer.
– I allt jag gör handlar det om att vi ska ha ett bra näringsliv, att nya företag kan komma till regionen och att de som redan finns kan växa. Vi hjälper näringslivet att utvecklas, etablera sig och jobbar mycket med förutsättningar när det gäller logistik och infrastruktur. En del i det är att föra in näringslivets behov i de offentliga processerna.

Till sin hjälp i det ofta komplexa arbetet med att få infrastruktur och logistik att flyta obehindrat finns i regionen ett antal viktiga resurser för John Wedel att utnyttja.
-Vi har hamnen som är helt avgörande för Sverige, bra infrastruktur och en jättestark akademi. Göteborg är det starkaste akademiska fästet för logistikforskning med nästan 100 seniora forskare, säger John och beskriver ett av många logistikfrämjande initiativ.

– Northern LEAD är ett kompetenscentrum som inkluderar både Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Det är en slags samordning som underlättar logistikforskningen.

Att vara Sveriges ledande centrum för import och export kommer inte utan ansvar. Det finns ett utpräglat arbete med hållbarhetsfrågor, grön logistik och cirkulärekonomi i Göteborg och i John Wedels arbete på Business Region Göteborg.
– Göteborg arbetar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor. Det är basen och grundvalen i allt vi gör. Gothenburg Climate Partnership är ett exempel där vi satsar på gröna lösningar i samarbete mellan stad, näringsliv och akademi. På Business Region försöker vi promota cirkulärekonomi. Med tanke på klimatutmaningen måste vi tänka på ett annat sätt. Redan när vi konstruerar varor och tjänster behöver vi ta hänsyn till ett slags livscykeltänkande. Vi försöker gå i från det gamla slit- och slängsamhället, och att ändra folks och företags tänkande är det första steget.

John Wedel konstaterar utan omsvep att Göteborg är en bilstad. Med Volvo som den i särklass största arbetsgivaren och vägnätet som naturlig del av logistikkedjan finns stora gröna utmaningar, men också lösningar inom räckhåll.
– Nu sker en väldigt snabb omställning till en elektrifiering av fordonsmattorna, så jag tror att vi kommer se bra lösningar framöver, säger han hoppfullt.

Och om det är en sak som John återkommer till så är det vikten av samarbetet, som möjliggör utvecklingen.
– Vi har en hel del utmaningar, men vi försöker attackera dem ihop. Jag tycker att det karaktäriserar Göteborg väldigt väl. 


Fakta

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. I över 14 år har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. Enligt branschtidningen Intelligent Logistik är några avgörande faktorer Göteborgs Hamn, stark akademi och stor efterfrågan på logistikmark.

Dela artikeln

Journalist

Ted Hammerin

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor