European Media Partner

Handelshögskolan i Umeå tar tag i hållbarheten


Frågor som rör hållbarhet och globala utmaningar blir allt mer aktuella och efterfrågade i dagens samhälle. Trenden att implementera dessa frågor i utbildningar blir mer och mer populär – men på Handelshögskolan vid Umeå universitet har arbetet pågått i flera år.

Om studenterna lämnar oss som ansvarsfulla individer har vi lyckats! Vi integrerar frågorna direkt in i kurserna som komplement till separata kurser i de frågorna.

Handelshögskolan vid Umeå universitet grundades 1989, när aktörer från näringslivet och universitetet bestämde att stärka lärosätets ekonomiska utbildningar under Handelshögskolans paraply.

Handelshögskolan är belägen på Campus Umeå, där huvuddelen av Umeå universitets verksamhet är samlad. Varje år läser

3 000 studenter program och kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.
– Vi är en del av ett bredduniversitet med undervisning och forskning i många olika ämnen. Jag tror att det är positivt och bidrar till studenternas tid hos oss samt ökar deras kontakter med studenter inom olika ämnen, säger Sofia Lundberg, rektor vid Handelshögskolan.

Handelshögskolan i Umeå var som lärosäte tidigt ute med ett hållbarhetsarbete som utgår från de globala utvecklingsmålen och med ett tydligt mål att öka kunskapen om hållbar utveckling för att utbilda framtidens ledare.
– Genom utbildning, forskning och samverkan med andra, skapar vi och sprider kunskap som leder oss mot ett mer hållbart samhälle, förklarar Sofia Lundberg.

Handelhögskolans miljöcertifiering och hållbarhetsarbete går bortom de krav som staten ställer på universitet och högskolor som myndighet. Tydliga och högt uppsatta mål är ett kvitto på detta.
– Om studenterna lämnar oss som ansvarsfulla individer har vi lyckats! Vi integrerar frågorna direkt in i kurserna som komplement till separata kurser i de frågorna. Men vi har självklart kurser med fokus på bara det hållbara – till exempel i miljöekonomi och sociala innovationer.

Ett strålande exempel på framtidens ledare är Helena Helmersson, H&M:s nytillträdde VD och tidigare student på Handelshögskolan i Umeå, som har drivit hållbarhetsfrågor på olika positioner inom koncernen under många år.

Arbetet med att främja en hållbar utveckling och anpassa kvalitets- och ledningssystem till internationell standards påbörjades redan 2012. Då formaliserade högskolan tillsammans med dess styrelse en process med målet om att nå den internationella ackrediteringen AACSB. 2018 erhöll handelshögskolan ackrediteringen – något bara fem procent av världens handelshögskolor klarar. Sedan 2015 är Handelshögskolan certifierade enligt ISO14001.
– Det är kvalitetsstämplar som visar på att vi har bra processer för uppföljning och utveckling och kontinuerligt utvecklas.

Handelshögskolans studenter går en ljus framtid till mötes. Nästan 100 procent av studenterna som tar examen får jobb och en mindre del går vidare till fördjupande utbildningar. Tidigare trender har visat på att studenterna flyttar söderut efter examen, men fler och fler ser fördelarna med att stanna i regionen.
– Trenden har vänt! Siffrorna för 2019 visar att 60 procent av studenterna stannar i regionen. Jag tycker att det visar på att Umeåregionen är spännande – och har någonting på gång. Umeå är en härlig studentstad, med en inkluderande och dynamisk miljö, avslutar Sofia.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor