European Media Partner
Hans Wallenstam bygger hyresrätter SAMHÄLLE

Hans Wallenstam bygger hyresrätter 


Wallenstam bygger huvudsakligen hyreslägenheter och till mindre del bostadsrätter. Dessa går relativt enkelt att ställa om till hyresrätt när marknaden viker. – Tekniskt och ekonomiskt gör vi ingen skillnad på om de bostadshus vi bygger ska innehålla bostadsrätter eller hyreslägenheter. Det ger oss en stor flexibilitet, säger VD och huvudägare Hans Wallenstam.

 ”När det blir tuffare på bostadsrättsmarknaden så blir det ännu fler intressenter till våra hyresrätter.”

– Utmaningen för oss i dag är att bygga så mycket att det täcker efterfrågan och då kan vi inte bygga billigt, då skapar vi bara miljonprogram och det vill ingen ha i dag. Då är det bättre att stödja inkomstsvaga grupper med bostadsbidrag. Jag är emot kategoribyggande som till exempel social housing. Ska vi få ner kostnaden för byggandet vore det däremot bra om staten belade hyror med moms eftersom vi då skulle kunna dra av våra kostnader och slippa betala moms på det vi köper in.

Han hyser dock ingen större tilltro till att det politiska systemet i närtid kommer att reformera bygg- och bostadssektorn.
– Staten tar ju i dag in 40 miljarder på bostadssektorn, jämfört med före skatteomläggningen i början på 90-talet då man subventionerade byggandet. Man har också infört amorteringskrav och talar nu om att avveckla ränteavdragen för hushållen. Det vore ett dråpslag för vår bransch. Jag har inga större förhoppningar om några positiva förändringar för från politiskt håll under nästa mandatperiod. Samtidigt tror jag att marknaden kommer att vara gynnsam för hyresrätter, men det innebär också att om man ska bygga sådana måste man ha en ordentlig kassa i sitt företag, vilket vi har. Det som vi själva kan påverka är att vara så effektiva som möjligt i det vi bygger och dessutom satsa på kvalitet.

Wallenstam är en av Sveriges största ägare av hyresrätter i egen förvaltning med mer än 8 000 hyreslägenheter och cirka 530 000 kvadratmeter kommersiell yta. Man har också en omfattande byggproduktion av hyreslägenheter för egen förvaltning. Bolaget tillförs mellan 1000 och 2000 lägenheter varje år.

LÄS MER: Från bostadsbrist till kontorsbrist

Affärsmodellen är att utveckla och bygga samt köpa och sälja fastigheter i utvalda populära bostadsområden i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Företagets kommersiella fastigheter finns i attraktiva innerstadslägen i Göteborg.
– Vi anpassar upplåtelseformen till vad som är möjligt och efterfrågas i varje enskilt projekt. I dagsläget utgör hyresrätter mer än 95 procent av vår pågående produktion. Redan före förra sommaren noterade vi en viss avmattning i pristrenden för bostadsrätter och vid vår säljstart i oktober 2017 av etapp 1 i bostadsrättsprojektet Orangeriet i Solberga i Stockholm, var osäkerheten stor bland intressenterna. Vi valde att ställa om projektet, och senare även ytterligare några bostadsrättsprojekt till hyresrätter.


Wallenstams projekt ska kalkylmässigt och tekniskt fungera som hyresrätter. Företagets bostadsrätter säljs inte förrän de närmar sig färdigställande och kan därmed göras om till hyresrätter om marknaden är osäker.
– För vår del är detta odramatiskt. Dessutom råder fortsatt bostadsbrist på de orter vi verkar och efterfrågan är enorm. När det blir tuffare på bostadsrättsmarknaden så blir det ännu fler intressenter till våra hyresrätter.

Hans Wallenstam tror att bostadsrättsmarknaden fortsatt kommer att vara osäker under en tid fram över. Han menar att företagets starka finanser med hög soliditet (44 procent) och låg belåningsgrad samt ett kostnadseffektivt byggande och en flexibel affärsmodell ger goda förutsättningar att dra nytta av marknadsutvecklingen. En svagare efterfrågan sätter också press på kostnader och prissättning på entreprenader och bolaget avvaktar därför med vissa upphandlingar och förskjuter byggstarterna i några projekt.

Vad är ni bra på?
– Vi är duktiga på att bygga nya hyreshus och fastigheter och förvalta dem. Samtidigt är det dyrt att bygga och det gäller att vara så effektiv som möjligt och det är en stor utmaning.

Wallenstam har en egen projektorganisation, köper mark eller får tillgång till byggrätter via markanvisning. Byggarbetena upphandlas av flera olika byggentreprenörer och man har ett tätt och långsiktigt samarbete med några av dem. Företaget har ett eget utarbetat byggsystem, det vill säga det tekniska sättet att bygga och konstruera hus.
– När vi bygger sker det ju alltid i dialog med den berörda kommunen. Vi anser också att vi ska bygga med kvalitet och vill inte sänka den för att hålla kostnaderna nere. Vi är lite unika i att vi har en bra kompetens internt och att den är så komplett att vi kan utveckla hela stadsdelar. I Kallebäck, till exempel, bygger vi mellan 1800 och 2000 lägenheter som en hel stadsdel. Där satsar vi på att göra en stadsdel som är cykelvänlig med god tillgänglighet med utbyggd kollektivtrafik och gott om mötesplatser och en effektiv avfallshantering, avslutar Hans Wallenstam.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor