European Media Partner
Hästens välfärd i fokus LIVSSTIL

Hästens välfärd i fokus


Hur väl hästen mår kommer an på hur den hanteras, hur den hålls, vad den äter, hur den tränas samt hur den mår fysiskt och psykiskt.

Hästens miljö är viktig för dess välfärd. Inhysning, skötsel, utfodring, utevistelse, bete och parasitförekomst har stor betydelse för alla hästar oavsett ras och användningsområde. För alla som har ansvar för en häst, oavsett om man äger eller sköter den åt andra, är det viktigt att ge hästen de bästa förutsättningarna för ett bra liv.

Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att hästen ska må bra. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser.

I dag finns ett antal olika accepterade modeller för att beskriva djurvälfärd. Den mest kända formulerades redan på 1960-talet av Farm Animal Welfare Committe och kallas de ”Fem Friheterna” och innebär i korthet: 1. Frihet från törst, hunger och undernäring; 2. Frihet från obehag och tillgång till lämplig miljö; 3. Frihet från smärta, skada och sjukdom; 4. Frihet att uttrycka normala beteenden och 5. Frihet från rädsla och stress.

Det är förstås viktigt att hästen har fri tillgång till vatten för att må bra. Beroende på vilket arbete den gör kan den behöva upp till 75 liter friskt vatten om dagen. Står hästen i stall är det än viktigare att tänka på vatten. Går den på bete får den i sig vätska genom gräset. Det vanligaste är att hästen har en automatisk vattenkopp. Något man bör ha koll på, om det är tillräckligt.

I en studie gjord vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala visade det sig att hästar med vattenkopp som hade ett flöde på två till tre liter per minut inte fick sitt behov av vatten tillgodosett och gick ner i vikt. När hästarna erbjöds vatten ur en hink ökade deras vattenintag med 30 till 40 procent. En annan studie vid SLU har visat att om hästen får välja så dricker den hellre ur hink än ur en vattenkopp.

Om man fodrar med torrt grovfoder är det särskilt viktigt att hästen får fri tillgång till vatten. I längden kan det annars ge störningar i magtarmkanalen och leda till kolik.

Hästen är i första hand beroende av ett grovfoder av god kvalitet och med bra hygien. Det är viktigt att betesarealen är dimensionerad för antalet hästar som går i hagen för att minska risken för parasitlarver, som följer med hästspillningen. Därför bör man också mocka i hagarna.

Vad gäller uppstallning så är det vanligaste i dag att hästen har en egen box, där den är lösgående och har större möjligheter att styra sitt beteende än i spiltan, där den är vänd åt samma håll hela tiden.

En hästs möjlighet att se åt olika håll har stor inverkan på dess välfärd, eftersom hästen är ett flyktdjur, som gärna vill kunna hålla uppsikt över vad som händer runt omkring för att känna sig trygg. Öppningsbara fönster ut och gallerfria delar mellan boxar och ut mot stallgången, så hästen kan sticka ut huvudet och se sig omkring är viktiga inredningsdetaljer.

Hästar behöver få leva ett så naturligt som möjligt. Att gå i flock och röra sig fritt är det ultimata. Något som fler och fler hästägare, inte bara till islandshästar och kallblod, uppmärksammat och infört genom att låta hästarna gå på lösdrift. Att få röra sig fritt tillsammans i frisk luft med tillgång till olika foderstationer och ligghallar gör att hästens välmående ökar.

Lösdriften finns etablerad hos riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången och på ett 30-tal av Svenska Ridsportförbundets föreningar med ridskola.

Där har man sett att konkurrensen mellan hästarna har minskat, de har blivit trygga med varandra. Ridskolehästarna har blivit lugnare på lektionerna och verkar gladare, har man noterat.

Det är förstås också viktigt hur du tränar din häst och vilken utrustning den har. Har hästen ont kan det i bland räcka med att något i utrustningen byts ut, eller att du tar hjälp av någon som ser hur du rider hästen. Du kanske inte själv är i balans i din sits, eller inte alternerar ridningen tillräckligt. Ensidig träning sliter mycket.

För att minimera förslitningsskador är variation den bästa modellen. Både vad gäller träning och utrustning. Text: Petra Carlsson

Dela artikeln

Journalist

Petra Carlsson

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor