European Media Partner

Heavy Duty wellpapp – mångsidigt och hållbart förpackningsmaterial 


I modern logistik är förpackningar mycket viktiga. De ska uppfylla flera krav: låg kostnad, låg vikt, tillräcklig styrka för att skydda godset och tåla en tuff hantering. Samtidigt blir det allt viktigare att utveckla miljövänligare förpackningar och hållbara logistiklösningar. Där har wellpappen sin givna plats, menar Arne Hammer VD på FARUSA Emballage AB.

Varje kilo vi kan spara i en transport innebär lägre bränsleförbrukning och möjlighet att ta mer betalande last.

– Vi tillverkar emballage som används för export transporter av livsmedel (i bulk), elektronik, maskindelar och komponenter i järn och stål samt medicinska produkter och försvarsmateriel. Våra emballage av heavy duty-wellpapp ersätter i huvudsak lådor av plywood och spikade lådor i trä samt pallkragar, berättar Arne Hammer.

Hur kommer en ny förpackning till?
– Vår kund har kanske en idé eller så får vi en bild på produkten, sedan funderar vi och utvecklar och designar en förpackning som motsvarar kundens krav. Det här sker i en dialog med kunden så att vi får fram ett emballage som passar deras behov.

Vilka krav ställer de?
– Priset är ju alltid en viktig fråga och det beror naturligtvis också på varuvärdet på den produkt som ska transporteras. Vårt argument är ju också att en dyrare förpackning kan spara pengar på ett annat sätt eller i ett annat led i kedjan mellan leverantör och kund.

– Andra krav som vi ser nu är miljö och hållbarhet. Kunderna vill att de ska kunna använda även wellpappemballage flera gånger. Dessa förpackningar ska också klara sjötransporter där de kan utsättas för fukt och kondens. Dessutom ska de tåla att staplas i flera lager.

Två av wellpappens stora fördelar är låg vikt och ultrahög styrka.
– Varje kilo vi kan spara i en transport innebär lägre bränsleförbrukning och möjlighet att ta mer betalande last. Dessutom är lättare förpackningar enklare att hantera för logistikpersonalen.

En trend i dag är att man vill använda mer och mer återvunnet material vid tillverkningen av wellpappemballage.
– Men i våra heavy duty-förpackningar vill vi helst använda jungfruligt material för att de ska hålla. Å andra sidan kan ju en starkare förpackning i gengäld användas flera gånger.

Arne Hammer tror att wellpapp förblir det viktigaste förpackningsmaterialet.
– Plast är på väg bort och förpackningar av trä och plywood minskar i användning.

Hur ser du på behovet av träpallar för truckhanteringen?
– Våra förpackningar har vi valt att inte integrera med en vanlig träpall. I stället använder vi självhäftande pallmeder av kraftpapper som bara väger fem kilo, och som bara limmas fast under våra Heavy Duty wellpapplådor. Denna typ sparar många kilo och därmed pengar.

Hur tror det framtiden ser ut?
– Miljötrenden fortsätter, men vi kommer inte att klara oss utan plast i förpackningar. Egentligen är detta inget stort problem i länder som Sverige och Danmark med en väl utbyggd sophantering. Men i många andra länder med sämre sophantering är det bättre med förpackningar av papper, kartong och wellpapp än plast och ännu bättre om de går att användas flera gånger.

– Vi tror mycket på fördelarna med starka wellpappemballage. Jag tror också på att vi kommer att få se intelligenta förpackningar, kanske försedda med RFID-sändare vilka gör det möjligt att kontinuerligt veta var varje låda exakt befinner sig vid ett givet tillfälle. Jag läste någonstans att man utvecklat en pappersetikett med en inbyggd RFID-sändare. Men denna teknik behöver bli billigare. Lyckas man med det kan vi effektivisera transportbranschen ytterligare, betonar Arne Hammer. 

Fakta

Wellpapp består av tre eller flera skikt papper som limmas ihop och där det mellersta skiktet är vågformat medan de två omgivande är plana.

Resultatet blir en lätt och styv fackverkskonstruktion enligt samma princip som används i flygplansvingar, broar och andra krävandebyggnadskonstruktioner.

HD-well består av fem eller sju skikt som är mycket tjockare än konventionell wellpapp, och tåler stapling upp mot 6 tons. Andra företag i branschen är bland annat Davpack och Kaizen Emballage.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor