European Media Partner

Helsingborg ska vara bäst i världen på Internet

Helsingborgs stad är en av föregångarna när det gäller digitalisering i Sverige. Stadsdirektör Palle Lundberg utvecklar tankegångarna och ger samtidigt en vision av varför företag och människor ska välja att etablera sig i staden.

”Här finns en känsla av att allt är möjligt – om man verkligen vill.”

Hur arbetar ni i Helsingborgs stad med digitalisering?
För oss är det en kulturfråga. Vi ser digitaliseringen först och främst som en vilja och förmåga till förändring och utveckling. Därför fokuserar vi på ledarskap och fårhållningssätt, inte i första hand på teknik. Vi ska våga testa nya lösningar. Vi måste våga göra fel och missar längs vägen – för att lära av dem. Ofta leder de här testerna och lärdomarna till smartare digitala lösningar, men ibland kan de leda till någon annan form av förbättring, till exempel ett smartare arbetssätt.

– I Helsingborg har varje verksamhet ett ansvar och engagemang för att lyckas med sin digitalisering – det kan inte ske på en central nivå. Digitaliseringen kan inte heller göras av någon annan eller ske någon annanstans, det måste göras av alla överallt. Vi har en bra teknikplattform i Helsingborg, men det är inte förrän medarbetarna lär sig att hitta potentialen och värdet som digitaliseringen händer.

– Vi tar digitaliseringen och internet på allvar. Vi var först i Sverige med en internetchef och tidigt ute med en digitaliseringsdirektör med uppdrag att stötta stadens digitaliseringsprocess, skapa verktyg och arenor som förenklar, sprider kompetenser och accelererar viktiga digitala initiativ, som till exempel hur vi ska dra nytta av artificiell intelligens.

På vilket sätt ska Helsingborg bli en av de absolut mest smarta städerna i Öresundsregionen?
Inte bara i Öresundsregionen. Vi ska vara bäst i världen på Internet och en av Europas mest innovativa städer. Med det sagt – för oss är en smart stad inte saker. En smart stad är alltså inte hus, teknik, system och kontrollrum med massor av blinkande lampor.

– En smart stad för oss är en stad där människor kan vara smarta ihop och samverka. Vi tänker oss att var och en av Helsingborgs snart 150 000 invånare kan vara med och utveckla vår stad på något sätt. Därför fokuserar vi på att vara möjliggörare – på att möjliggöra den demokratiska dialogen med bland annat fritt wifi, ett sökbart diarium, ett öppet intranät och mängder med öppen data.

– I vår smarta stad har vi tagit bort all friktion i gränssnittet mellan invånare och kommun, vi har skapat enkla – kanske rentav intuitiva – vägar in till kommunen, som till exempel vårt kontaktcenter, våra e-tjänster, invånarnas egna sidor och AI-chatbots.

Jag vågar dessutom sticka ut hakan och påstå att vi är unika i Sverige i att alltid tänka plattform, och alltså inte snäva in oss på våra egna behov. Ett konkret exempel är att vi etablerade Sveriges första öppna stadshubb för sensorer genom vårt energibolag Öresundskraft. En teknik som i dag inte bara täcker nordvästra Skåne med våra egna master utan som nu, i samarbete med fler än 20 kommuner, täcker över en miljon svenskar från norr till söder. Vi ser staden som en plattform, en facilisator, en möjliggörare.

Oceanhamnen är ett område med stor potential. Hur planerar ni för framtiden?
– Vi tänker mycket på livet mellan husen – på livskvalitet. Hur vill människor leva i städer framöver? Hur tänker vi på arbete, hur jobbar vi? Vad händer med människan när allt fler monotona och regelstyrda processer och uppgifter sköts av robotar?

– Vi kommer så klart inte hitta alla svar i Oceanhamnen, men vi kommer att försöka ställa så många frågor som möjligt. Därför testar vi i Oceanhamnen många nya tankar och en hel del ny teknik – inte bara inom digitalisering och robotisering. Bland annat inför vi en helt ny och unik avloppslösning som använder avfall för att producera biogas och växtnäring.

– Allt som vi testar och utvecklar i Oceanhamnen, och på andra håll i Helsingborg, kommer vi att samla till en internationell stadsmässa år 2022, med namnet H22.

Varför ska man flytta till Helsingborg?
När vi undersökt vilka drivkrafter människor har för att vilja bo i Helsingborg visar det sig att den absolut viktigaste faktorn är livskvalitet. Människor vill uppleva en hög livskvalitet och Helsingborg förknippas starkt med just hög livskvalitet.

– Livskvalitet i det här sammanhanget kan så klart vara en mängd olika saker – det är människors subjektiva uppfattningar. Men några gemensamma faktorer tror vi kan vara fysisk hälsa, en sysselsättning att gå till och en trygg ekonomi. Men också att känna delaktighet i samhället, att ha möjligheten att kunna förverkliga sig själv och sina drömmar.

– I Helsingborg vill vi ge varje invånare den möjligheten och har bland många initiativ till exempel en visionsfond som alla kan söka ekonomiskt stöd från för att testa en idé eller förverkliga ett initiativ. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Varför ska man etablera sig som företagare i staden?
– Av samma skäl som att flytta till Helsingborg. Arbetet och livet är inte delbara enheter. Livskvaliteten här, närheten till Köpenhamn och Europa samt att Helsingborg är en så där perfekt lagom stor stad är alla bra grogrunder för kreativitet och innovationskraft. Dessutom har Helsingborg en mycket lång tradition av entreprenörer – av människor som förverkligat sina drömmar.

– Den andan finns i allra högsta grad kvar i dag. Här finns en känsla av att allt är möjligt – om man verkligen vill. Vi har ett bra näringslivsklimat, vi har många spännande nätverk och Helsingborg är bland mycket annat Sveriges e-handelstätaste stad räknat per capita.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor